Konsultujemy Gminny Program Rewitalizacji

Prezydent Miasta Torunia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027 (GPR-T do 2027).


Konsultacje odbywają się w terminie: od 7 listopada do 20 grudnia 2023 r.


Celem procesu rewitalizacji jest poprawa szeroko rozumianych warunków życia na obszarze zdegradowanym. Rewitalizacja jest możliwa jedynie przy aktywnym udziale mieszkańców miasta. Konsultacje będą okazją do zgłaszania sugestii mieszkańców odnośnie treści do GPR-T do 2027.

Rewitalizacja w trzech krokach:

 • Wyznaczenie obszaru rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście, Podgórz, Stare Miasto): Uchwała nr 1065/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r.).
 • Przystąpienie do opracowania Programu (Uchwała nr 1116/23 Rady Miasta Torunia z dnia 6 lipca 2023 r.).
 • Konsultacje projektu Programu wraz z zawartymi w nim projektami, których realizacja ma wpłynąć pozytywnie na miejsce życia społeczności lokalnej ww. trzech podobszarów rewitalizacji.

Konsultacje społeczne odbędą się w następujących terminach i formach:

 1. Otwarte spotkanie informacyjne:
  Termin: 15 listopada 2023 r.
  Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 w Toruniu,
  Godzina: 17:00 - 19:30.

 2. Zbieranie uwag ustnych, spotkania z ekspertem:
  Termin: 7 listopada – 20 grudnia 2023 r.
  Miejsce: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu, w godzinach pracy Biura tj.
  - od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30
  - oraz 22-23 i 28-29 listopada 2023 r., od 10:00 - 18:00.

 3. Zbieranie uwag w postaci papierowej:
  osobiście, na formularzach konsultacyjnych lub przez przesłanie formularza pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia na adres:
  - ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  - lub elektronicznie na adres: starowka@um.torun.pl
  Termin: 7 listopada - 20 grudnia 2023 r.

Materiały:
Projekt GPR-T do 2027 oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem: https://bip.torun.pl/obwieszczenie/55614/obwieszczenie-btcm-042-8-2023

 

Do pobrania: