Konsultujemy prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii ZIT

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (Strategia ZIT).

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest identyfikacja uwarunkowań środowiskowych wdrażania Strategii ZIT, wpływu jej ustaleń na środowisko oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu unikanie, minimalizowanie i kompensowanie ewentualnych niekorzystnych oddziaływań środowiskowych. Strategia ZIT to dokument, który określa wspólne cele samorzadów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia i wspiera realizację inwestycji przewidywanych do dofinansowania ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Stategii ZIT został opracowany przez Krzysztofa Okrasińskiego z firmy Zielone Oko, która zajmuje się doradzctwem w zakresie ochrony środowiska, w szczególności wsparciem dla administracji publicznej, inwestorów, pracowni projektowych oraz organizacji branżowych. Głównym obszarem działalności firmy są oceny oddziaływania na środowisko, badania środowiska, gospodarowanie wodami oraz adaptacja do zmian klimatu.

Konsultacje nad projektem prognozy trwają do 15 grudnia 2023 r.  Uwagi i wnioski można zgłaszać:

1. pisemnie:

  • drogą elektroniczną, na adres e-mail: biuro@zit-torun.pl;
  • drogą pocztową, na adres: Biuro Stowarzyszenia MOFT, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 1-4, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie "konsultacje społeczne SOOŚ" (decyduje data otrzymania);
  • osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia MOFT (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 1-4, 87-100 Toruń) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00.
2. ustnie do protokołu w siedzibie Biura Stowarzyszenia MOFT (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 1-4, 87-100 Toruń) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00; w celu zaplanowania Państwa wizyty Stowarzyszenie prosi o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 56 451 89 00.
 
Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy zgłaszać przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie www.zit-torun.pl.

Obwieszczenie dotyczące konsultacji społecznych oraz wszelkie potrzebne dokumenty dostępne są:

  • w wersji drukowanej w siedzibie Biura Stowarzyszenia MOFT (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 1-4, 87-100 Toruń) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00; w celu zaplanowania Państwa wizyty Stowarzyszenie prosi o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 56 451 89 00.
  • w wersji elektronicznej na stronie www.zit-torun.pl.
  • w Biuletynie Informacji Publicznej UMT.