Kulturalnie na Stawkach

Rozpoczynamy lokalne konsultacje społeczne w sprawie oferty kulturalnej na terenie okręgu Stawki.

Dlaczego temat jest ważny?

Rada Okręgu  Stawki wystąpiła do Prezydenta Miasta Torunia z wnioskiem o przeprowadzenie  lokalnych konsultacji społecznych w sprawie oferty kulturalnej w tym okręgu. Rada podkreśliła, że  istniejąca infrastruktura  kulturalna nie spełnia swojej roli. Zwrócono uwagę, że niewystarczająca jest lokalna oferta wydarzeń kulturalnych, festiwali, koncertów, warsztatów aktywności czy zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Dlatego w ramach konsultacji społecznych chcemy porozmawiać z mieszkańcami o kulturze na Stawkach i spróbować odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie są potrzeby w zakresie jakości życia kulturalnego osiedla?
  • Jakie powinny być główne założenia i cele  działalności kulturalnej na Stawkach?
  • Kto powinien podejmować inicjatywę w tej sferze działań?

Co w ramach konsultacji?

1) Weź udział w spotkaniu konsultacyjnym i powiedz nam, co możemy zmienić, aby oferta kulturalna na Stawkach spełniała oczekiwania mieszkańców.

29 listopada 2023 r. (środa)  godz. 16:30

aula Szkoły Podstawowej nr 14

ul. Hallera 79

UWAGA!
Ze względów organizacyjnych, osoby chcące wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności (zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 listopada  br., do godziny 15:00):
- mailem: konsultacje@um.torun.pl

- telefonicznie: 56 611 85 84  (poniedziałek - piątek, w godzinach 7:30-15:30)

2) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, wypełnij ankietę TUTAJ  (w terminie do 22 grudnia 2023 r. )

lub

wyślij swoją opinię drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl  w terminie do 22 grudnia 2023 r.

 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Torunia