Mamy projekty stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej

Rozpoczynamy ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik.

Projekt, który powstał w 2020 r. został wypracowany wspólnie z mieszkańcami w ramach trzech etapów konsultacji społecznych pn.: Zielony Toruń (2014 r. i 2015 r.), Wypoczynek nad Strugą. Jak urządzić tereny wzdłuż Strugi Toruńskiej? (2017 r.) oraz Kaszownik i Struga – pokazujemy projekty, które odbywały się w listopadzie 2019 r. (link do konsultacji z 2019 r.: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/kaszownik-i-struga-pokazujemy-projekty).

W 2019 r. rozmawialiśmy wspólnie na temat wstępnego projektu rewitalizacji stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej na odcinek od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik. Zakładał on m.in.:

-     wykonanie ścieżki rowerowej otaczającej staw,

-     wprowadzenie pochylni przy schodach od strony dworca autobusowego,

-     wykonanie niewielkich molo/pomostów,

-     nowe nasadzenia wokół stawu – drzewa, krzewy, trzciny, roślinność szuwarowa, trawy,

-     w pobliżu osiedla Chrobrego:

 • wykonanie swobodnych siedzisk rozrzuconych wśród zieleni,
 • budowę chodników z nawierzchni mineralnej w śladzie ścieżek wydeptanych przez użytkowników.

Uczestnicy konsultacji odbywających się w 2019 r., w większości byli zdania, aby tereny stawu Kaszownik oraz wzdłuż Strugi Toruńskiej zachowały naturalny charakter. Dodatkowo należy zadbać o:

 • ž   czystość wody w stawie oraz Strudze,
 • ž   porządek na tych terenach (regularne zbieranie śmieci oraz odchodów zwierzęcych, itp.),
 • ž   ochronę bioróżnorodności na obszarze Strugi oraz stawu,
 • ž   pogodzenie interesów wędkarzy i mieszkańców,
 • ž   dostosowanie części terenu przy stawie dla osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania swoje uwagi zgłosili również przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. Postulowali oni, aby:

 • ž   pomosty na stawie przystosować dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami,
 • ž   zbudować dodatkową kładkę, blisko lustra wody, z której mogliby oni korzystać.

Projekt, który powstał w 2020 r. uwzględnia uwagi mieszkańców przekazane we wcześniejszych etapach konsultacji. Jego głównym założeniem jest upiększenie terenów Kaszownika oraz Strugi, z zachowaniem ich walorów przyrodniczych. Zgodnie ze wskazówkami uczestników konsultacji, w ramach projektu zadbano o:

 • ochronę bioróżnorodności obszarów Kaszownika oraz Strugi,
 • dostosowanie pomostu po stronie północnej dla osób z niepełno sprawnościami,
 • pogodzenie interesów mieszkańców i wędkarzy – mogą oni swobodnie korzystać ze stawu.

Do pobrania:


 

O czym będziemy rozmawiać w remach tego etapu konsultacji?

Chcemy pokazać projekt, w kórym uwazględniono uwagi mieszkańców zebrane podczas poprzednich etapów konsultacji.

Na tym etapie nie będziemy już odnosić się do założeń projektowych - możliwe są jedynie ostatnie zmiany i modyfikacje, które nie zburzą tego co udało się wspólnie wypracować do tej pory.

Jest to już ostatni etap zbierania uwag do projektu rewitalizacji stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej, dlatego raz jeszcze zapraszamy do zapoznania się z jego założeniami i wyrażenia swoich uwag i opinii, zanim powstanie ostateczny projekt budowlany. Jest to jeszcze etap, kiedy możemy wprowadzić ewentualne zmiany i modyfikacje.

 

Porozmawiajmy podczas spotkania online

Kiedy?

9 lipca 2020 r., godz. 17.00

Jak?

Będziemy spotykać się za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Co zrobić, zeby wziąc udział w spotkaniu?

Należy wysłać zagłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „spotkanie struga”. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 15.00 w dniu spotkania.

W odpowiedzi prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:

1) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połaczenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams),

2) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams.

Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.


Jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu online, istnieje możliwość przekazania swoich uwag oraz opinii:

1) drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl

2) telefonicznie pod numerem: 56 611 86 81

Chcesz poinformować swoich sąsiadów o konsultacjach?

Wydrukuj plakat i powieś go na klatce schodowej lub wrzuć do skrzynek pocztowych

Plakat do pobrania tutaj

Na wszystkie uwagi czekamy do 31 lipca 2020 r.

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Biurem Ogrodnika Miejskiego