Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

W 2015 r. powstanie nowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Określa on między innymi priorytetowe działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, które będzie podejmować magistrat. Już teraz zwracamy się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o zgłaszanie propozycji takich działań, które powinny się w nowym dokumencie znaleźć.

O Programie

Zdrowie psychiczne jako jeden z elementów zdrowia coraz częściej znajduje się w polu zainteresowania ekspertów i decydentów. Kraje europejskie w tym Polska od 2005 r. podejmują intensywne działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego.

28 grudnia 2010r. ustanowiony został Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2011-2015, który zobowiązał realizatorów w tym samorządy lokalne do opracowania regionalnych programów ochrony zdrowia psychicznego. Uchwałą Nr 280/12 z dnia 29 marca 2012r. RMT przyjęła Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 – 2015 dla Gminy Miasta Toruń. Program określa cele i kierunki działań Gminy w dążeniu do poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców.

Materiały pomocnicze do pobrania:

>> Program Ochrony Zdrowia Psychicznego obowiązujący w latach 2012-2015

 

Prace nad nowym dokumentem

W 2015 r. planuje się rozpoczęcie procesu przygotowania nowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Torunia, nad którym będzie pracował powołany w tym celu zespół. Zanim jednak zespół rozpocznie prace, chcemy Państwa zaprosić do dyskusji nad priorytetami, jakie, Państwa zdaniem, powinny się w tym Programie znaleźć. Zależy nam na tym, aby w procesie tworzenia dokumentu nie pominąć żadnej ważnej kwestii.

 Zapraszamy do przesyłania swoich propozycji działań priorytetowych na adres: konsultacje@um.torun.pl w terminie do 15 stycznia 2015 r.

 

Przebieg konsultacji:

1) zbieranie propozycji działań priorytetowych do nowego Programu: do 15.01.2015 r.

II etap konsultacji społecznych został zaplanowany na 2020 r.

2) powołanie zespołu pracującego nad zapisami nowego Programu

3) praca nad dokumentem

4) konsultacje społeczne nowego Programu

5) przedstawienie projektu Programu Radzie Miasta Torunia

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  (tel. 56 611 86 73) we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.