Miejskie place zabaw – standardy funkcjonowania i zaangażowanie mieszkańców

W ramach konsultacji społecznych zastanowimy się wspólnie nad tym jakie działania warto podjąć,  żeby miejskie place zabaw były zawsze czyste, bezpieczne, zadbane i aby przyjemnie spędzało się na nich czas zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom.

Plan konsultacji

Konsultacje społeczne w sprawie funkcjonowania miejskich placów zabaw będą przebiegać dwuetapowo:

1. Etap pierwszy – diagnoza:

 Przeprowadzone zostanie badanie ankietowe skierowanego do użytkowników miejskich placów zabaw:

1) ankieta w wersji papierowej - dedykowania rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich,

2) ankieta w wersji elektronicznej – skierowana do wszystkich użytkowników miejskich placów zabaw.

2. Etap drugi – warsztaty kreatywne Design thinking.

Uczestnicy warsztatów przedstawią swoje  pomysły oraz propozycje rozwiązań dotyczące funkcjonowania miejskich placów zabaw w Toruniu.


 

Weź udział w pierwszym etapie konsultacji

Wypełnij krótką ankietę dotyczącą miejskich plac zabaw w Toruniu

Jak oceniasz funkcjonowanie miejskich placów zabaw? Co należałoby zmienić, poprawić? Czy widzisz potrzebę zaangażowania mieszkańców w nadzór nad  placami zabaw, z których korzystają? 

Ankietę prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Ankieta jest anonimowa. Urząd Miasta Torunia nie zbiera w ramach tego działania żadnych danych osobowych.

 

>>> tutaj wypełnisz ankietę

 


 Drugi etap konsultacji

czyli warsztaty kreatywne Design thinking, zaplanowano na wrzesień 2021 r. – szczegóły wkrótce.

 

W konsultacjach możesz wziąć również udział:

przesyłając swoje uwagi dotyczące funkcjonowania miejskich placów zabaw na adres: konsultacje@um.torun.pl

Termin nadsyłania uwag upływa 30 września 2021r.

 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji


Kilka słów o placach zabaw w Toruniu

Każdego roku w Toruniu powstają nowe place zabaw. O najmłodszych troszczy się nie tylko miasto, ale też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. Własne place zabaw posiadają również żłobki, przedszkola oraz szkoły. Dzieci mogą korzystać nie tylko z osiedlowych placów zabaw, które zwykle posiadają standardowe wyposażenie, tj.: huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica i drabinki, ale mają również do dyspozycji duże kompleksy zabawowe. Do najchętniej odwiedzanych miejsc należą:

  • Piernikowe Miasteczko na ul. Podmurnej 62, na którym znajdują się m.in.: fabryka piasku, wielofunkcyjny tor zabawowy, instrumenty muzyczne oraz wodny plac zabaw,
  • plac zabaw na Barbarce z dużym wielopiętrowym zamkiem, tyrolką oraz kompleksem trampolin,
  • place zabaw w parku na Bydgoskim Przedmieściu – kompleks zabawowy z bocianim gniazdem, huśtawkami i dużym domkiem ze zjazdem strażackim oraz zjeżdżalniami.,
  • Muzyczny Plac Zabaw w Ogrodzie Muzyków, który wyposażony został w takie sprzęty jak Grand Marimba, Congas, Tembos, Tubullar Bells, Harmony czy Babel Drums - można na nich próbować swoich muzycznych sił, a także zaznajamiać najmłodszych z dźwiękami.

W maju 2021 r. oddano do użytku nowy basen na Bażyńskich. Został on wyposażony w pływalnię oraz wodny plac zabaw.

Do pobrania: