Most Piłsudskiego na nowo - ANKIETA

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przygotowuje się do rozbudowy i remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Równolegle planuje się rozbudowę placu Armii Krajowej i ul. Kujawskiej.

Zanim to nastąpi, chcemy poprosić mieszkańców o wyrażenie opinii w kilku szczegółowych kwestiach. Wyniki ankiety określą kierunek działań zespołu projektowego, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Następnie projekt zostanie zaprezentowany mieszkańcom w kolejnym etapie konsultacji społecznych.

Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę do 19 kwietnia 2016 r.

 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl


Do pobrania: