Na co wydać 2 miliony z budżetu Torunia

Prezydent Miasta Torunia zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych pilotażowej edycji budżetu partycypacyjnego Torunia. W roku 2013 mieszkańcy zadecydują o sposobie wydania 2 milionów złotych z budżetu miasta.

Konsultacje trwają od 12 do 30 kwietnia 2013 r.

W ramach konsultacji uprawnieni mieszkańcy wybierają najbardziej ich zdaniem potrzebne zadania, z listy zawierającej 28 propozycji. Lista zadań sporządzona została na podstawie wniosków składanych do budżetu, wpływających na bieżąco oraz zgłaszanych w czasie spotkań prezydenta Torunia z mieszkańcami. Było ich ponad 200, z czego wybranych zostało 28 (o łącznej szacowanej wartości 5,57 mln zł) . Znalazły się na niej tylko te projekty, które są możliwe do zrealizowania w tym roku - mówi skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Zgodnie z regulaminem wybrane do realizacji zostaną projekty, które uzyskają najwięcej głosów mieszkańców - aż do wyczerpania puli 2 mln zł przeznaczonych na finansowanie tych zadań. Szczegółowe zasady znajdziesz TUTAJ.

Czego dotyczą projekty?
Większość projektów dotyczy budowy dróg lokalnych, ale na liście jest także propozycja budowy placu zabaw, ścieżki rekreacyjnej w parku, wybiegu dla psów, miejsc parkingowych czy zagospodarowanie terenów zieleni.

Plan działań konsultacyjnych

 • 12 kwietnia 2013 r. (piątek):
   • uruchomienie konsultacji i publikacja listy konsultowanych projektów
   • uruchomienie elektronicznego formularza do głosowania
   • uruchomienie urn do głosowania w wersji papierowej

 • 18 kwietnia 2013 r. (czwartek), w godz. 16.00-19.00 - dyżur konsultacyjny w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8
   
 • 23 kwietnia 2013 r. (wtorek), w godz. 16.00-19.00 - dyżur konsultacyjny w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8
   
 • 30 kwietnia 2013 r. (wtorek) - zakończenie głosowania
   
 • 9 maja 2013 r. (czwartek) - zakończenie weryfikacji głosów liczenia głosów
   
 • 10 maja 2013 r. (piątek) - ogłoszenie listy projektów przyjętych do realizacji
   
 • do 31 maja 2013 r. (piątek) - ogłoszenie pełnego raportu z przebiegu konsultacji.

   

Kto może głosować?
Każdy torunianin, który ukończył 16 lat, może głosować na zadania, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne. Przez "torunianina" rozumie się nie tylko osoby zameldowane w naszym mieście, ale także takie, które przebywają fizycznie w Toruniu przez ponad 183 dni w roku, ucząc się tu lub pracując.

W jaki sposób głosować?
Głosowanie mieszkańców odbywać się będzie za pośrednictwem Internetu oraz poprzez wrzucanie papierowych ankiet do urn umieszczonych w wybranych siedzibach urzędu miasta.

 • w głosowaniu internetowym wystarczy wypełnić wymagane pola formularza dostępnego na stronie internetowej (linku szukaj na końcu strony).
 • w głosowaniu za pomocą papierowych ankiet należy podać wymagane dane oraz zaznaczyć znakiem "X" postawionym w wierszu (wierszach) przy wybranych projektach - maksymalnie trzech propozycji zawartych na liście.

Ważne!
Zaznaczenie więcej niż trzech pozycji spowoduje, że głos nie zostanie uznany. Także podanie niepoprawnych lub nieprawdziwych danych oraz wielokrotne głosowanie osoby legitymującej się tym samym numerem PESEL będą powodem odrzucenia wszystkich oddanych przez nią głosów.

Gdzie głosować?

 • PIUM - Centrum
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
 • PIUM - Rubinkowo
  ul. Dziewulskiego 38, 87-100 Toruń (pętla autobusowa)
 • PIUM - Podgórz
  ul. Poznańska 52, 87-100 Toruń (Dom Muz)
 • PIUM - Grudziądzka
  ul. Grudziądzka 124/126, 87-100 Toruń (dawny "Spomasz")
 • Wydział Ewidencji i Rejestracji UMT
  ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 (sala obsługi interesantów)
 • Wydział Spraw Administracyjnych UMT
  ul. Batorego 38/40

  Wymienione wyżej punkty są czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-17:00. We wszystkich punktach są dostępne papierowe formularze do głosowania.

 • Można też głosować za pomocą ANKIETY internetowej - do wypełnienia i przesłania on-line - ankieta dostępna od 12 kwietnia 

   

Materiały do pobrania

   

Doświadczenia zebrane podczas projektu pilotażowego wspomogą konstruowanie zasad budżetu partycypacyjnego na następne lata.