Na wakacje do przedszkola?

Jakie kryteria powinny decydować o kolejności przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich w czasie wakacji? Rozpoczynamy konsultacje społeczne, w których chcemy wspólnie z rodzicami toruńskich przedszkolaków zastanowić się nad zasadami i kryteriami naboru do przedszkoli na okres letni.

Jak było dotychczas?

Dotychczasowa praktyka jest taka, że rodzice zgłaszają wcześniej chęć udziału dziecka w zajęciach w przedszkolu miejskim, w okresie wakacji.  Należy zaznaczyć, że przedszkole miejskie to prowadzone przez Gminę Miasta Toruń przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej. W czasie wakacji przedszkola działają w systemie dyżurów. Rodzice zapisują dzieci na listy wyłożone w placówkach, ale nie zawsze udawało się zapewnić miejsce dla swojej pociechy. Nie było też gwarancji, że dziecko będzie chodzić w wakacje do tego samego przedszkola co w ciągu roku szkolnego. Każde przedszkole ma bowiem czterotygodniową (lub dłuższą w przypadku remontu w placówce) przerwę wakacyjną. 

Co chcemy zmienić?

Do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia wpłynęło w ostatnich latach wiele  uwag i sugestii związanych z organizacją naboru na okres letni. Dlatego powstały nowe pomysły organizacji tego procesu. Chcemy więc zapytać mieszkańców o ich opinię  na ten temat, a także o dodatkowe pomysły i sugestie dotyczące naboru dzieci do przedszkoli na czas wakacji.

Co proponujemy?

  • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz działające w nich Rady Rodziców uzgodnili terminy przerw wakacyjnych w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (patrz Zarządzenie Nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.02.2019 r.)
  • Wakacje w tym roku trwają dziesięć tygodni. Przez cztery tygodnie w placówkach zaplanowano przerwy wakacyjne. Poza przerwą, przez cztery tygodnie dziecko będzie miało zapewnioną opiekę w swojej placówce macierzystej, a przez pozostałe dwa tygodnie wakacji będzie miało pierwszeństwo przyjęcia do swojego przedszkola.
  • Do 15 maja każdego roku rodzice będą deklarować w placówkach macierzystych terminy, w których ich dzieci będą chciały korzystać z opieki w swojej placówce macierzystej. Praktyka poprzednich lat wskazuje, że ok. 50-70 % rodziców z placówki macierzystej deklaruje uczęszczanie dziecka do przedszkola, pozostałe 30-50 % wolnych miejsc jest wykorzystywane przez dzieci z innych placówek.
  • Niewykorzystane miejsca w placówkach macierzystych będą mogły być zajęte przez dzieci spoza placówki, a jeżeli liczba dostępnych miejsc będzie mniejsza niż zgłaszane potrzeby, będzie tworzona lista rezerwowa.

W ramach konsultacji będziemy pytać mieszkańców o opinie na temat powyższych zasad, a także o dodatkowe pomysły i propozycje reguł, jakimi powinno się kierować miasto  w zakresie organizacji naboru przedszkolnego na wakacje.

Jak może być po konsultacjach?
Nowe kryteria ustali  ostatecznie Prezydent, kierując się analizą potrzeb, możliwościami organizacyjnymi i finansowymi, dotychczasowymi doświadczeniami, propozycjami kadry przedszkolnej oraz rodziców, opiniami i wskazówkami uzyskanymi w procesie konsultacji społecznych.


Chcesz zabrać głos w sprawie kryteriów?

Przyjdź na dyżur konsultacyjny 

13 marca 2019 r. (środa), o godz. 17:00, w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
„DOM HARCERZA”  (Rynek Staromiejski 7). 

Można też przesłać swoje uwagi mailowo, na adres: konsultacje@um.torun.pl. Czekamy do 22 marca  2019 r.

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia, zostanie opublikowany w terminie późniejszym, tj. 8 maja 2019 r.


 

Do pobrania: