Nazwy do zmiany?

Stowarzyszenie STAWKI złożyło wniosek do Rady Miasta Torunia o zmianę nazw ul. Armii Ludowej i ul. Pstrowskiego. Radni zdecydowali o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie.  Zanim zostanie podjęta decyzja dotycząca zmiany nazw, chcemy zapytać mieszkańców, co sądzą o takiej propozycji, czy znają patronów swoich ulic i historię z nimi związaną.

W celu poznania opinii każdego mieszkańca ul. Armii Ludowej i ul. Pstrowskiego zostanie przeprowadzone badanie ankietowe wśród osób, które ukończyły 16. rok życia  i są na tych ulicach zameldowane. W terminie od 30 września do 11 października ankieterzy z Zespołu Realizacji Badań PRYZMAT działającego przy Instytucie Socjologii UMK zapukają do drzwi mieszkańców ul. Armii Ludowej oraz ul. Pstrowskiego i zapytają, co sądzą o zmianie nazwy. Wyniki ankiety zostaną zamieszczone w raporcie pokonsultacyjnym i przekazane Radzie Miasta Torunia, która podejmie decyzję w sprawie zmiany nazw przedmiotowych ulic.


O czym musimy pamiętać przy zmianie nazwy ulicy?

Podjęcie decyzji o zmianie nazwy ulicy pociąga za sobą bezpośrednie skutki dla mieszkańców:
- wymiana dowodu osobistego
- wymiana prawa jazdy
- wymiana dowodu rejestracyjnego
- aktualizacja danych w urzędzie skarbowym, w ZUS, w banku, otwartym funduszu emerytalnym i wielu innych.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą zobowiązani dokonać zmiany danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wymienić pieczątki, druki firmowe, materiały reklamowe.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki jawne, jak również organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane dokonać aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiana nazwy ulicy wiąże się również z kosztami wymiany tablic informacyjnych na skrzyżowaniach i domach.


Przyjdź na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie, na którym zaproszeni eksperci odpowiedzą na pytania i wątpliwości mieszkańców związane z kwestią zmiany nazwy ulicy.
29 września (wtorek) godz. 16.00 Zespół Szkół nr 14, ul. Hallera 79


Napisz do nas 
Jeśli nie możesz być na spotkaniu, prześlij nam swoją opinię do 12 października 2015 r. na adres: konsultacje@um.torun.pl


Do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl