(Nie)Pełnosprawni w Toruniu

(Nie)Pełnosprawni w Toruniu

Konsultujemy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Decyzją Prezydenta Miasta Torunia został powołany zespół pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Ludwika Szuby do opracowania  Programu Działań Miasta Torunia na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020. Kierunki działań Programu zakładają, że każda osoba niepełnosprawna będzie mogła aktywnie korzystać ze swych uprawnień i realizować efektywnie społeczne obowiązki i przywileje.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, ich rodziny, opiekunowie, mieszkańcy Miasta Torunia, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, samorząd Gminy Miasta Toruń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz oświatowe kształcące osoby niepełnosprawne.

Program składa się z części diagnostycznej oraz programowej, w której wyznaczono działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem, czynnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu publicznym oraz zawodowym, a także wspierania rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i optymalizacja warunków edukacji.

Materiały do pobrania:

 Od 5 września do 4 października 2013 r. trwają konsultacje społeczne Programu.

Powiedz nam, jak możemy wspierać osoby niepełnosprawne w Toruniu:

  • podczas spotkania konsultacyjnego 18 września (środa) o godz. 17.00 w Centrum Sztuki Współczesnej (pomieszczenie LabSen)

     (prezentacja głównych założeń Programu, dyskusja)

 

Nie możesz przyjść na spotkanie?  Na Twoje uwagi czekają pracownicy Urzędu Miasta:

  • 19 września (czwartek) od 16.00 do 18.00
     w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8

 

  • 23 – 27 września, godz. 12.00 – 15.00

     w siedzibie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przy ul. Legionów 220

     UWAGA: Pracownicy urzędu będa również dostępni na czacie internetowym (www.konsultacje.torun.pl)

 

  • pisemnie na adres Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, Wały gen. Sikorskiego 8, konsultacje@um.torun.pl

     Na Twoje uwagi czekamy do 4 października.

     W celu ułatwienia odniesienia się do całości lub części dokumentu zamieszczamy także formularz do zgłaszania uwag (do pobrania).

 

W czasie konsultacji społecznych zostanie także przeprowadzone badanie jakościowe na temat pomocy społecznej i profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia, w której szczególną uwagę poświęcimy sytuacji osób niepełnosprawnych w Toruniu. Badanie zostanie przeprowadzone techniką zogniskowanego wywiadu grupowego w dwóch grupach, z których jedna będzie się składała z mieszkańców, a druga z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

 

>>>RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH