Nowe miejsce dla Pomnika Artylerii Polskiej

Prezydent Torunia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowej lokalizacji dla Pomnika Artylerii Polskiej. Konsultacje potrwają do 8 sierpnia 2014 r.

W związku z planami budowy nowej siedziby dla Sądu Rejonowego w Toruniu, która zgodnie z listem intencyjnym zawartym pomiędzy samorządem naszego miasta i władzami sądowniczymi powstanie na placu Zwycięstwa, zaszła konieczność przeniesienia w inne miejsce Zespołu Pomnikowego Artylerii Polskiej, zlokalizowanego obecnie właśnie w tym miejscu.

Możesz pomóc nam wybrać najlepszą spośród proponowanych,
nową lokalizację dla tego pomnika!

   

Pomnik, którego pełna nazwa brzmi Zespół Pomnikowy Artylerii Polskiej, a zwyczajowo jest nazywany Pomnikiem Artylerzysty lub Pomnikiem Artylerii, to jeden z elementów podkreślających znaczenie wojsk artyleryjskich dla Torunia - miasta, które szczyci się ponaddziewięćdziesięcioletnią tradycją szkolenia artylerzystów, zapoczątkowaną tu przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dlatego też samorząd, poszukując nowej lokalizacji dla tego monumentu przyjął założenie, że musi być to miejsce godne, w której pomnik zachowa swój prestiż, silną ekspozycję, dobrze wpisze się w otoczenie urbanistyczne zapewniające przestrzeń na organizację uroczystości o charakterze wojskowym.

Monument powstał w wyniku starań wielu osób i instytucji. W związku z tym, jeszcze przed ogłoszeniem konsultacji, na etapie wstępnym - związanym z przygotowaniem nowych propozycji lokalizacyjnych - poprosiliśmy o współpracę i doradztwo środowiska związane z wojskiem, w szczególności z toruńską szkołą artyleryjską (obecnie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia). Zasięgaliśmy więc m.in. opinii: gen. Andrzeja Piotrowskiego - wieloletniego Komendanta szkoły, płk. Aureliusza Chyleńskiego - obecnego Komendanta CSAiU; płk. dypl. rez. Romana Kłosińskiego - prezesa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Toruniu, płk. dypl. Włodzimierza Rudzińskiego - prezesa Koła Toruńskich Artylerzystów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Efektem tej współpracy była selekcja potencjalnych i zgłaszanych przy różnych okazjach propozycji i wskazanie trzech, które zdaniem naszych partnerów mogą być dalej rozpatrywane.

Jakie są propozycje?
W ramach narad i wstępnych konsultacji wskazano trzy lokalizacje, które są poddawane konsultacjom:

 1. "Przy Kaszowniku", narożnik ul. Przy Kaszowniku i ul. Gregorkiewicza
 2. "Plac ToMiTo" (plac Towarzystwa Miłośników Torunia)
 3. "Bulwar Filadelfijski", pomiędzy ul. Bulwar Filadelfijski a ul. św. Jakuba (dawny teren armatek)

Lokalizacje pomnika: obecna i konsultowane

   

Opisy poszczególnych lokalizacji

 1. "PRZY KASZOWNIKU"
  - u zbiegu ulic: Przy Kaszowniku i Gregorkiewicza
  - działka 51/1 obr. 18, działka sklasyfikowana geodezyjnie jako działka budowlana

  Obecnie jest to teren zieleni, który stanowi ciąg komunikacyjny oraz jest użytkowany głównie przez właścicieli psów. Analizowany teren nowej lokalizacji pomnika obejmuje powierzchnię około 4 400 m2, co pozwala na swobodne kształtowanie przestrzeni wokół pomnika, w tym strefy dojścia i miejsca organizowania okolicznościowych uroczystości. Teren charakteryzuje się względnie dogodną ekspozycją od strony placu Biskupa Chrapka. Niedogodność może stanowić obniżenie terenu w stosunku do sąsiedniej jezdni (skarpa ok. 1,5 m wysokości), co może obniżyć ekspozycję pomnika. W przypadku wyboru tej lokalizacji konieczne byłyby niewielkie korekty zieleni (usunięcie krzewów).

  W opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, spośród wskazanych lokalizacji, miejsce to jest właściwe z punktu widzenia ochrony historycznej i przestrzeni urbanistycznej.
  >>> Zobacz tę lokalizację na zdjęciu lotniczym

 2. "PLAC TOMITO”
  - plac Towarzystwa Miłośników Torunia
  - działka 727 obr. 10, działka sklasyfikowana geodezyjnie jako działka budowlana

  Obecnie jest to skwer zieleni, który stanowi również przejście pomiędzy centrum miasta a osiedlami. Analizowany teren nowej lokalizacji pomnika obejmuje powierzchnię około 2 880 m2, co pozwala na swobodne kształtowanie przestrzeni wokół pomnika, w tym strefy dojścia i miejsca organizowania okolicznościowych uroczystości. Pomnik zlokalizowany w tym miejscu, będzie dominował w przestrzeni. Teren charakteryzuje się dogodną ekspozycją ze strony przyległych ulic Grudziądzkiej i Placu Towarzystwa Przyjaciół Torunia.

  Dodatkowym argumentem na korzyść tej lokalizacji jest bezpośrednie sąsiedztwo cmentarza garnizonowego.
  >>> Zobacz tę lokalizację na zdjęciu lotniczym
   
 3. "BULWAR FILADELFIJSKI"
  - pomiędzy Bulwarem Filadelfijskim a ul. św. Jakuba (w miejscu dawnych "armatek")
  - dz. 191, 192 obr. 18, działka sklasyfikowana geodezyjnie jako działka budowlana

  W chwili obecnej teren wzdłuż linii murów obronnych stanowi teren rekreacyjny dla mieszkańców i turystów. Jest to również ciąg komunikacyjny pomiędzy starówką a bulwarem nadwiślańskim. Analizowany teren nowej lokalizacji pomnika obejmuje powierzchnię około 1 200 m2, co znacznie ogranicza możliwości zagospodarowania otoczenia pomnika. Ukształtowanie terenu oraz mury zespołu staromiejskiego ograniczają ekspozycję terenu. Zdaniem urbanistów, z uwagi na sąsiedztwo bulwaru nadwiślańskiego, teren raczej powinien być zagospodarowany w kierunku rekreacyjno-wypoczynkowym. Ponadto proporcje i estetyka pomnika zakłóciłyby widok historycznej panoramy Starego Miasta.

  Problem dla lokalizacji Pomnika na tym terenie jest też grunt - niestabilny i z licznymi drobnymi ciekami wód podskórnych.
  >>> Zobacz tę lokalizację na zdjęciu lotniczym

   

PLAN DZIAŁAŃ KONSULTACYJNYCH

Możesz pomóc nam wybrać najlepszą spośród proponowanych lokalizacji!

 • 18 lipca 2014 - początek konsultacji

 • do 8 sierpnia 2014 - czekamy na pisemne opinie na temat proponowanych lokalizacji od środowisk związanych z wojskiem, artylerią (korespondencja w tej sprawie została wysłana do kilkunastu odbiorców związanych z wojskowością)

 • Wybierz się z nami na spacer badawczy!
  5 sierpnia 2014, godz. 18:00 - zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spacer badawczy - odwiedzimy wszystkie proponowane lokalizacje, powiemy o ich zaletach i wadach, zbierzemy opinie. ZBIÓRKA PRZY POMNIKU ARTTYLERII POLSKIEJ NA PLACU ZWYCIĘSTWA.

 • Podziel się swoją opinią!
  Do 8 sierpnia 2014 - można pisać w sprawie lokalizacji pomnika na adres: konsultacje@um.torun.pl

   

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, tel. 56 6118673 (Małgorzata Ptaszek, Paulina Marcinkowska), e-mail: konsultacje@um.torun.pl.

>>> RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

>>> Załączniki do raportu