Nowe życie stawu przy ul. Poznańskiej

Prezydent Torunia zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. Będziemy wspólnie planować sposób jego zagospodarowania, aby w przyszłości służył mieszkańcom Podgórza i stał się ozdobą osiedla.

 

 Kilka słów o historii miejsca

Staw przy ul. Poznańskiej w Toruniu to niewielkich rozmiarów akwen wodny, którego historia sięga XVII w. Powstał przez oddzielenie krótkiej strugi, która spływała kiedyś w dół ku Wiśle. Jego wody napędzały młyn wodny, którego budowę zlecił król Jan Kazimierz w 1683 r., w zamian za wierność i oddanie mieszkańców Podgórza. Młyn usytuowany był w pobliżu istniejącej do dziś ulicy Młyńskiej.W okresie międzywojennym staw młyński wykorzystywany był również przez stolarnię Stanisława Rosy, członka Zarządu Miejskiego w latach 30. XX w. Cała zabudowa ul. Młyńskiej, wraz z młynem, uległa zniszczeniu podczas wybuchu Browaru Pomorskiego 24 stycznia 1945 r.

Jak wynika z opowieści mieszkańców, po wojnie teren stawu wykorzystywany był głównie przez Podgórzan. Zimą, gdy woda zamarzała, dzieci robiły sobie z niego lodowisko – nie przeszkadzał w tym nawet drewniany płot, który okalał cały teren.

Źródło: K. Ciesielska, T. Zakrzewski,  450 lat toruńskiego Podgórza. 1555-200, Towarzystwo Miłośników Torunia, Toruń 2005

 

Staw dzisiaj

Obecnie teren, na którym znajduje się staw przy ul. Poznańskiej porastają wysokie trawy. Jest to teren zaniedbany. Od wielu lat mieszkańcy, przedstawiciele urzędu miasta, radni Rady Miasta Torunia oraz członkowie lokalnych stowarzyszeń zgłaszali potrzebę rewitalizacji tego miejsca. A ponieważ teren stanowił własność prywatną (wielu właścicieli) nie było możliwości podjęcia działań związanych z zagospodarowaniem.

Gdy pojawiły się możliwości prawne związane z pozyskaniem terenu przez miasto, podjęte zostały działania zmierzające do przejęcia wszystkich udziałów własnościowych przez Gminę Miasta Toruń. W latach 2006-2014 miasto stało się właścicielem znacznej części terenu (11/18 części obszaru). Obecnie toczy się postępowanie w sprawie nabycia pozostałych udziałów, a zaawansowanie starań prawnych jest tak duże, że możemy już zaczynać planowanie i zbierać pomysły na urządzenie terenu.


Wspólnie zaplanujmy przestrzeń!

Podczas konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej będziemy planować sposób jego zagospodarowania. Chcemy, aby w niedalekiej przyszłości zaczął służyć mieszkańcom Podgórza i stał się ozdobą osiedla.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zagospodarowania stawu przy ul. Poznańskiej w Toruniu

OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE  10 października 2018 r., godz. 17.00, Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące przy ul. Poznańskiej 49

 

W ramach spotkania odbędzie się WARSZTAT z wykorzystaniem mapy terenu, która posłuży jako tło do stworzenia propozycji urządzenia tego miejsca. Spotykamy się w bezpośrednim sąsiedztwie stawu,  więc będzie też okazja do wyjścia w teren, o ile pozwolą na to warunki pogodowe.

 

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu, a chcesz przekazać swoje pomysły dotyczące zagospodarowania stawu przy ul. Poznańskiej - napisz:

  • prześlij wiadomość mailową na adres konsultacje@um.torun.pl
  • lub listownie: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

 Uwagi zbieramy do 24 października 2018r.

 Do pobrania:

 

/-/