O współpracy przy kawie

Materiały pokonsultacyjne do pobrania:


Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który powstał w ramach pracy grupy roboczej utworzonej po spotkaniu warsztatowym w Dworze Artusa, inicjującym pracę nad programem.

  

Dokumenty do pobrania:

 • Projekt Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2016 r., przekazany do ostatniej fazy konsultacji społecznych

  Dokument został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego dla Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych urzędu współdziałających z organizacjami pozarządowymi. W ramach procedury tworzenia programu odbyły sie następujące działania:

 • 21 lipca 2015 r. - ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących rocznego programu współpracy
 • 30 lipca 2015 r. - otwarte spotkanie konsultacyjne prowadzone metodą "World Cafe" dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zbierano propozycje do programu w ramach ośmiu grup tematycznych (w spotkaniu wzięło udział 79 osób)
 • sierpnień / wrzesień 2015 r. - praca zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli ngo oraz RDPP, analiza zagadnień zgłoszonych podczas "World Cafe" oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2016
 • 5.10.2015 - przedstawienie projektu dokumentu na Radzie Działalności Pożytku Publicznego
 • 9-16.10.2015 - ostatnia faza konsultacji - zebranie uwag końcowych do dokumentu

  KOŃCOWE UWAGI do projektu można zgłaszać do dnia 16 października 2015 r., za pomocą poczty elektronicznej, na adres: wksii@um.torun.pl.

  Osoba do kontaktu:
  Agnieszka Szczepańska
  Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia
  e-mail: a.szczepanska@um.torun.pl
  tel: 56 611 87 24
  (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30)
    Zaczynamy konsultacje Programu współpracy miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Zależy nam, aby w tym roku opracować ten program wspólnie ze środowiskiem pozarządowym, w procesie partycypacyjnym. Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 30 lipca 2015 r. o godz. 16.00 w kafeterii „Struna Światła” (Dwór Artusa).

Roczny program współpracy jest głównym dokumentem regulującym i konkretyzującym współpracę miasta Torunia z sektorem NGO. Proponujemy, aby na pierwszym spotkaniu w formule tzw. „World Cafe”, porozmawiać o najważniejszych obszarach współpracy. Zbierzemy w ten sposób Państwa pomysły i potrzeby. Spotkanie to odbędzie się 30 lipca 2015 r. o godz. 16.00 w kafeterii „Struna Światła” (Dwór Artusa).

Czym jest World Cafe?

World Cafe jest metodą konwersacyjną służącą do prowadzenia rozmowy oraz poszukiwania kreatywnych pomysłów dotyczących wybranych zagadnień związanych z działaniem wybranej zbiorowości.

Uczestnicy dyskusji siadają przy stolikach. Każdy stolik ma swojego gospodarza. Przy stolikach odbywają się dyskusje na zadany temat. Po kilkunastu minutach osoby biorące udział w dyskusji przenoszą się do następnego stolika, przy którym omawiane jest inne zagadnienie. Gospodarze stolików pozostają na swoich miejscach i za każdym razem streszczają nowym partnerom przy stoliku przebieg wcześniejszej dyskusji, a następnie rozmowa jest kontynuowana w „nowym składzie”. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich bądź przedstawiania graficznego.

Tematy, które będą przyporządkowane do stolików podczas spotkania 30 lipca:

 1. Rodzina, zdrowie, polityka społeczna, niepełnosprawność
 2. Kultura
 3. Sport, turystyka, rekreacja, środowisko
 4. Seniorzy
 5. Wolontariat
 6. Inkubator dla ngo i polityka lokalowa
 7. Konkurs na wkłady własne

 


Osoba do kontaktu:

Agnieszka Szczepańska
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
e-mail: a.szczepanska@um.torun.pl
tel: 56 611 87 24
(od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30)