Oceń Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015

W związku z zakończeniem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 Gmina Miasta Toruń we współpracy z firmą Lokalne Badania Społeczne rozpoczęła prace nad ewaluacją dokumentu. Zasadniczym celem ewaluacji jest przegląd i ocena osiągnięć programu w stosunku do planowanych oczekiwań. Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej ewaluacji zostaną wzięte pod uwagę podczas prac nad aktualnie tworzonym Programem Rewitalizacji Torunia do roku 2023.

Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić Ankietę ewaluacyjną LPR-T

Uwaga! Żeby przejść dalej, należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania na danej stronie.

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii!