Organizacja ruchu na Bydgoskim Przedmieściu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie organizacji ruchu na Bydgoskim Przedmieściu.

Dlaczego temat jest ważny?

Rada Okręgu Bydgoskie wystąpiła do Prezydenta Miasta z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie organizacji ruchu na Bydgoskim Przedmieściu, argumentując, że osiedle bardzo się zmieniło w ostatnich latach i wiele kwestii dotyczących funkcjonowania pieszych i kierowców w tej przestrzeni wymaga uporządkowania.

Wspólnie z mieszkańcami chcemy zastanowić się, jakie rozwiązania należy wprowadzić w tym rejonie, aby piesi czuli się bezpiecznie, a kierowcy korzystali z optymalnych rozwiązań drogowych w tej przestrzeni. Które ulice powinny być jednokierunkowe lub dwukierunkowe? Gdzie powinien być wprowadzony zakaz skrętu? Gdzie powinien pojawić się kontrapas rowerowy?

Dodatkowo chcemy porozmawiać z mieszkańcami o propozycjach rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania na obszarze ograniczonym al. Jana Pawła II, ul. Matejki, ul. Krasińskiego, ul. Chopina. Jakie opinie w tym zakresie mają torunianie zamieszkujący ten obszar? Co sądzą o takiej koncepcji pozostali mieszkańcy?


Co w ramach konsultacji?

1) Weź udział w spotkaniu konsultacyjnym i powiedz nam, co należy zmienić w organizacji ruchu na Bydgoskim Przedmieściu

13 kwietnia 2023 r. (czwartek),  godz. 17.00

Szkoła Podstawowa nr 13

ul. Krasińskiego 45/47

2) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu,  prześlij swoją opinię.

Propozycje dotyczące organizacji ruchu na Bydgoskim Przedmieściu można składać  w terminie do 28 kwietnia 2023 r. drogą elektroniczną  na adres: konsultacje@um.torun.pl  lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 86 73.


Do pobrania:

- kierunkowość ruchu na poszczególnych ulicach Bydgoskiego Przedmieścia

- proponowana do wprowadzenia Strefa Płatnego Parkowania z uwzględnieniem zmian kierunku ruchu na niektórych ulicach Bydgoskiego Przedmieścia

- raport wstępny


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Miejskim Zarządem Dróg