Organizacja ruchu na Łukasiewicza

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicy Łukasiewicza, na odcinku od ul. Fałata do ul. Reja.

Ulica Łukasiewicza w Toruniu należy do kategorii dróg gminnych. Na wymienionym odcinku jest ona drogą jednojezdniową, dwupasową o niewielkim natężeniu ruchu. Z powodu ograniczonej ilości miejsc parkingowych w tym rejonie, część kierowców parkuje pojazdy po północnej stronie jezdni, zajmując tym samym jeden z pasów ruchu. Z tego powodu poruszanie się po tej drodze jest uciążliwe zarówno dla kierowców, gdyż muszą ustępować sobie nawzajem pierwszeństwa, jak również dla pieszych, którzy z uwagi na ograniczoną widoczność, nie czują się zbyt bezpiecznie.

Mapka z zaznaczonym zakresem zmian na ul. Łukasiewicza

Na wniosek mieszkańców został przygotowany projekt organizacji ruchu drogowego na wspomnianym fragmencie ul. Łukasiewicza. Opracowanie to obejmuje stałą zmianę organizacji ruchu drogowego na odcinku od ul. Fałata do ul. Reja i zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego przy jednoczesnym zachowaniu miejsc parkingowych.

Droga jednokierunkowa obowiązywać będzie od ulicy Fałata w kierunku północnym do Zespołu Szkół nr 26. Na ulicach bocznych zostaną zastosowane znaki zakazu oraz nakazu. Ponadto na wjeździe w ul. Łukasiewicza od ul. Reja zostanie zamontowany znak D-4a "droga bez przejazdu". Na odcinku jednokierunkowym planuje się wprowadzenie kontraruchu rowerowego poprzez montaż tabliczek T-22.


W ramach konsultacji chcemy pokazać mieszkańcom zaplanowane zmiany i zebrać uwagi - jeszcze przed ich wprowadzeniem w życie.

Zapraszamy na spotkanie
4 kwietnia 2019 r., o godzinie 17.00
SP nr 11 w Toruniu, ul. Gagrina 36

Jeżeli masz uwagi lub sugestie dotyczące zmiany organizacji ruchu na ul. Łukasiewicza, na odcinku od ul. Fałata do ul. Reja, przyjdź na spotkanie 4 kwietnia 2019 r. lub prześlij swoje opinie na adres konsultacje@um.torun.pl.

Uwagi zbieramy do 18 kwietnia 2019 r.


Do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim Zarządem Dróg.