Organizacja ruchu: Trakcyjna, Zwrotnicza, Sygnałowa

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących organizacji ruchu na ulicach: Trakcyjnej, Zwrotniczej, Sygnałowej.

Ulice: Trakcyjna, Zwrotnicza, Sygnałowa stanowią niewielki fragment układu drogowego na osiedlu Stawki. W 2012 r. na prośbę mieszkańców wprowadzono tam strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h i usunięto oznakowanie D-40 strefa zamieszkania. Po remoncie jest tam szeroka pieszojezdnia z wydzielonymi miejscami parkingowymi.

W 2018 r. grupa mieszkańców złożyła wniosek o przywrócenie strefy zamieszkania na tych ulicach, ponieważ brakuje tam wydzielonych chodników, a piesi i pojazdy poruszają się po tej samej płaszczyźnie. Parkujące po obydwu stronach ulicy pojazdy ograniczają dodatkowo widoczność oraz utrudniają przejazd służbom ratunkowym.

W ramach konsultacji społecznych zapytamy mieszkańców o opinie w sprawie ew. zmiany organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa na ulicach: Trakcyjnej, Zwrotniczej, Sygnałowej.

Do pobrania:


 

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

12czerwca 2019 r.

godz. 17.00

parking przy ul. Zwrotniczej

 

Jeżeli masz uwagi lub sugestie dotyczące zmiany organizacji ruchu na ulicach: Trakcyjnej, Zwrotniczej, Sygnałowej, przyjdź na spotkanie 12 czerwca 2019 r. lub prześlij wiadomość na adres: konsultacje@um.torun.pl.

 Uwagi zbieramy do 26 czerwca 2019 r.

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej.