Plan dla zrównoważonej energii

Prezydent Torunia zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planu działań na rzecz zrównoważonej energii. Konsultacje potrwają do 25 czerwca 2013 r.

Informacje wstępne
W 2008 roku Unia Europejska przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny, który zobowiązuje państwa członkowskie do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla co najmniej o 20% do 2020 roku. Mając na uwadze, że 80 % zużycia energii i emisji dwutlenku węgla związanych jest z działalnością obszarów miejskich, Komisja Europejska zainicjowała „Porozumienie między Burmistrzami” – ruch skupiający i mobilizujący działaczy lokalnych i regionalnych do realizacji i wdrażania w działalności zarządzanych gmin i regionów rozwiązań zmierzających do osiągnięcia celów postawionych przez Unię Europejską.

Toruń także planuje przystąpić do "Porozumienia między Burmistrzami". Właśnie dlatego został opracowany "Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gminy Miasta Toruń w perspektywie do 2020 roku".

Plan zawiera działania, których realizacja umożliwi ograniczenie emisji dwutlenku węgla w naszym mieście, w wieloletniej perspektywie - do 2020 roku. W planie wyznaczono następujące obszary działań, które mogą w największym stopniu przyczynić się do zmniejszenia emisji:

 • ograniczenie zużycia energii w jednostkach miejskich,
 • zapewnienie ciągłego wsparcia dla mieszkańców w zakresie ograniczania emisji w gospodarstwach domowych,
 • zmniejszenie emisyjności transportu na terenie miasta.

Plan będzie realizowany poprzez takie działania jak:

 • termomodernizacja budynków,
 • zastosowanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
 • wprowadzenie inteligentnego oświetlenia wewnątrz budynków,
 • wymiana pojazdów na niskoemisyjne,
 • budowa ścieżek rowerowych,
 • prowadzenie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym (np. promowanie eco-drivingu oraz organizowanie seminariów, szkoleń w tym zakresie).

   

Co jeszcze możemy zrobić na rzecz zrównoważonej energii?
Zapraszamy mieszkańców Torunia oraz organizacje pozarządowe do zapoznania się z planem oraz przesłanie nam uwag i opinii w terminie do 25 czerwca 2013 r.

Program wraz z załącznikiem dostępny jest:

Uwagi można przekazywać:

 • drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
 • osobiście w Wydziale Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
 • podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 5 czerwca w godz. 16.00–18.00 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Do pobrania: