Plan zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO

Przystępujemy do kolejnego etapu prac nad projektem ważnego dla naszego miasta dokumentu, tj. Planu zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia – wpisanego w 1997 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dlaczego temat jest ważny?

W wyniku konsultacji pragniemy stworzyć dokument, który wyznaczy kierunki rozwoju obszaru toruńskiej starówki zgodnie z potrzebami zainteresowanych lokalnych grup społecznych przy zachowaniu wytycznych UNESCO w tym zakresie.

Przygotowanie projektu dokumentu było poprzedzone badaniami ankietowymi z szeroką grupą interesariuszy.

Zebrane uwagi, postulaty i sugestie w ramach konsultacji społecznych pozwolą doprecyzować metodykę zarządzania miejscem światowego dziedzictwa i dopasować do zidentyfikowanych potrzeb w zakresie zachowania dziedzictwa zgodnie z oczekiwaniami społecznymi oraz wytycznymi UNESCO.

Co ramach konsultacji?

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbęda się w dniach:

                                       31 stycznia 2024 r. oraz 1 lutego 2024 r.

                                           Sala kinowa Ratusza Staromiejskiego

                                                      Rynek Staromiejski 1

Konsultacje kierowane są do czterech grup:

1) mieszkańców Torunia,

2) organizacji pozarządowych,

3) przedsiębiorców i organizacji reprezentujących ich interesy,

4) przedstawicieli środowiska naukowego.

I dzień 31 stycznia 2024 r. - zapraszamy dwie grupy:

a) grupa ekspercka pochodząca ze środowiska naukowego w godzinach 10:30-13:00,

b) organizacje pozarządowe w godzinach 13:30 do 17:45,

II dzień konsultacji 1 lutego br. - zapraszamy dwie grupy:

a) przedsiębiorcy/użytkownicy nieruchomości w obszarze objętym planem: 10:30-14:00,

b) mieszkańcy Torunia: 14:30-19:00.

Konsultacje będą podzielone na sesje trwające po 90 minut. Dla grupy przedsiębiorców i mieszkańców przewidziano trzy sesje, aby jak największa liczba osób mogła wziąć udział w konsultacjach.

Każda sesja rozpoczynać się będzie od 10-minutowej prezentacji Planu. Po prezentacji odbywać się będzie moderowana dyskusja prowadzona przez członków zespołu autorskiego.

UWAGA!
Ze względów organizacyjnych, osoby chcące wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności (zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 stycznia 2024 r.)

- mailem: konsultacje@um.torun.pl

- telefonicznie: 56 611 85 84  (poniedziałek - piątek, w godzinach 7:30-15:30).


Napisz do nas

Osoby, które chciałyby wyrazić swoją opinię lub zgłosić uwagi do treści dokumentu mogą również zrobić to drogą elektroniczną. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres: ankiety@torunmiejscemunesco.pl.

Wiadomości anonimowe nie będą uwzględniane w przeprowadzonej korekcie Planu zarządzania.

Na uwagi czekamy do dnia 12 lutego 2024 r.

Więcej informacji w sprawie dokumentu i projektu oraz jego istotnych treści znajduje się na stronie www.torunmiejscemunesco.pl.


 Do pobrania:

- projekt Planu zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia

- skrót projektu Planu zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia