Porozmawiajmy o kulturze

Dlaczego aktualizujemy strategię dla kultury?

W ubiegłym roku rada Miasta Torunia zaktualizowała Strategię rozwoju miasta Torunia (uchwała nr 861 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2018 r.). W tym dokumencie, który ma charakter nadrzędny wobec strategii branżowych, znajduje się wiele zapisów dotyczących kultury w Toruniu. Stąd wynika konieczność dostosowania strategii dla kultury do zmienionych zapisów zawartych w dokumencie strategicznym dla całego miasta.

Jednym z elementów działań aktualizacyjnych są konsultacje społeczne. W czasie opracowywania wspomnianej wyżej aktualizacji Strategii rozwoju miasta Torunia, pracowały dwa zespoły warsztatowe zajmujące się kulturą, a wypracowane przez nie zapisy znalazły się w dokumencie. Stąd kolejne konsultacje w tej sprawie mają charakter uzupełniający i rozwijający uzyskane w zeszłym roku efekty. Strategia branżowa musi bowiem wpisywać się w dokument wyższego rzędu, jakim jest strategia dla całego miasta.

Głównym założeniem aktualizacji jest przemodelowanie Strategii pod kątem kluczowych celów i ich zawartości oraz dostosowanie jej do odpowiedniej perspektywy czasowej, tj. do 2028 r. W opinii podmiotów realizujących działalność kulturalną w mieście, zamiast dublować zadania i mnożyć wskaźniki, należy skupić się na poprawie jakości, tzn. poziomu artystycznego oraz innowacyjności.


Porozmawiajmy o kulturze

To cykl spotkań dyskusyjnych poświęconych działalności kulturalnej w Toruniu, odbywających się w ramach działań konsultacyjnych poprzedzających opracowanie projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju kultury(...).

 Na początek zadamy sobie pytanie: w jaki sposób możemy mierzyć jakość kultury, czy w ogóle jest to możliwe, jakie kryteria oceny można zastosować, czy kultura w ogóle podlega ocenom... Będziemy skupiać się na lokalnym wymiarze aktywności ludzkiej, określanej jako działalność kulturalna, czyli intencjonalna i planowa aktywność obywateli, ich organizacji oraz instytucji publicznych, mająca na celu tworzenie, upowszechnianie oraz ochronę kultury (definicja za ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym
18 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w CKK Jordanki

 (sala konferencyjna z tyłu budynku)

Gośćmi panelu będą:

  • Prof. Tomasz Szlendak - profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii UMK, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Badacz przemian obyczajów, praktyk kulturalnych, relacji między pokoleniami i między płciami.
  • Jarosław Jaworski - specjalista w prowadzeniu promocji i działań PR instytucji oraz organizacji związanych z kulturą. Szef promocji Miejskiego Centrum Kultury. Zarządzał biurami prasowymi takich festiwali jak: TOFIFEST, CAMERIMAGE, Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA.
  • Łukasz Wudarski – Dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa wraz z zespołem odpowiedzialny za zmianę polityki kulturalnej instytucji i otworzenie jej na nową publiczność. Historyk sztuki, animator kultury. Z toruńską kulturą związany od 2006 roku.

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, prześlij swoje opinie na adres: konsultacje@um.torun.pl (w pierwszym etapie działania opinie zbieramy do 30 kwietnia 2019 r.)

Do pobrania:

 

>>> Czytaj też o drugim etapie tych konsultacji, dotyczącym edukacji kulturalnej


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Torunia.