Porozmawiajmy o kulturze - Edukacja kulturalna

 

W ubiegłym roku rada Miasta Torunia zaktualizowała Strategię rozwoju miasta Torunia (uchwała nr 861 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2018 r.). W tym dokumencie, który ma charakter nadrzędny wobec strategii branżowych, znajduje się wiele zapisów dotyczących kultury w Toruniu. Stąd wynika konieczność dostosowania strategii dla kultury do zmienionych zapisów zawartych w dokumencie strategicznym dla całego miasta.

Jednym z elementów działań aktualizacyjnych są konsultacje społeczne. W czasie opracowywania wspomnianej wyżej aktualizacji Strategii rozwoju miasta Torunia, pracowały dwa zespoły warsztatowe zajmujące się kulturą, a wypracowane przez nie zapisy znalazły się w dokumencie. Stąd kolejne konsultacje w tej sprawie mają charakter uzupełniający i rozwijający uzyskane w zeszłym roku efekty. Strategia branżowa musi bowiem wpisywać się w dokument wyższego rzędu, jakim jest strategia dla całego miasta.

Głównym założeniem aktualizacji jest przemodelowanie Strategii pod kątem kluczowych celów i ich zawartości oraz dostosowanie jej do odpowiedniej perspektywy czasowej, tj. do 2028 r. W opinii podmiotów realizujących działalność kulturalną w mieście, zamiast dublować zadania i mnożyć wskaźniki, należy skupić się na poprawie jakości, tzn. poziomu artystycznego oraz innowacyjności.


Porozmawiajmy o kulturze
To cykl spotkań dyskusyjnych poświęconych działalności kulturalnej w Toruniu, odbywających się w ramach działań konsultacyjnych poprzedzających opracowanie projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju kultury (...).

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w połowie kwietnia 2019 r. rozmawialiśmy o mierzeniu jakości kultury. Tym razem tematem spotkania będzie edukacja kulturalna. Zadamy sobie pytania: czym jest edukacja kulturalna, jak ją definiować oraz w jaki sposób ukierunkować, aby mogła tworzyć grunt  do bardziej aktywnego, świadomego, ale również krytycznego uczestnictwa w kulturze, sposobu jej rozumienia, jakości odbioru przekazywanych treści.

Wnioski, które powstaną w wyniku dyskusji zostaną wykorzystane przy tworzeniu Aktualizacji  Strategii rozwoju kultury miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r. Będą stanowiły również podstawę  wyznaczania kierunków działań instytucji kultury w naszym mieście, tworzenia programów kulturalnych oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym

18 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w CKK Jordanki

(sala konferencyjna z tyłu budynku)


Gośćmi panelu będą:

  • Magdalena Jasińska – animatorka kultury, teatrolożka, autorka projektów artystycznych i warsztatów. Specjalistka ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Kierowniczka literacka Teatru Baj Pomorski (2011-2018). Autorka książki „Za parawanem Zaczarowanego Świata” oraz artykułów naukowych i recenzji teatralnych.
  • Prof. Andrzej Szahaj – polski filozof i kulturoznawca, profesor nauk humanistycznych, w latach 2008–2016 dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk oraz od 2019 -  Rady Doskonałości Naukowej I kadencji. Autor ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów publicystycznych. Zajmuje się głównie filozofią kultury oraz filozofią polityki.
  • Monika Wiśniewska - dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPiN”, które skupia organizacje i instytucje działające na polu popularyzacji nauki w Polsce, z wykształcenia doktor fizyki. Uczestniczyła w badaniach naukowych w USA, Niemczech i Belgii. Ma duże doświadczenie w popularyzacji działań naukowych oraz kulturalnych.
  • Galeria Rusz - Galeria Rusz to grupa artystyczna w składzie Joanna Górska, Rafał Góralski,  specjalizująca się przede wszystkim w kreowaniu i prezentacji sztuki w przestrzeni miejskiej, propagowaniu idei sztuki refleksyjnej, sztuki która poRUSZa. Od 2008 r. organizują Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves, którego zadaniem jest kreowanie alternatywnych głosów, uwrażliwiających widza na otaczającą go rzeczywistość psychospołeczną i pomagających mu w lepszym komunikowaniu się z samym sobą i ze światem zewnętrznym.

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu prześlij swoje opinie na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 8 lipca 2019 r.


Do pobrania:

Raport końcowy zostanie opublikowany po zakończeniu całego procesu konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju kultury Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r.

>>> Czytaj też na temat pierwszego spotkania w ramach konsultacji "Porozmawiajmy o kulturze", dotyczącego oceny jakości kultury.


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Torunia.