Porozmawiajmy o współpracy 2015

Prezydent Torunia zaprasza organizacje pozarządowe do dyskusji na temat Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. Konsultacje rozpoczynają się 18 września i potrwają do 3 października 2014 r.

Program określa formy współpracy samorządu z podmiotami III sektora, zarówno finansowe, jak i pozafinansowe oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przy współudziale organizacji pozarządowych w 2015 r.

Co nowego?

Pojawią się nowe priorytetowe zadania publiczne, w ramach  których będzie można ubiegać się o dotacje miejskie na:

a) realizację profilaktycznych projektów zdrowotnych (w ramach zadania ochrona i promocja zdrowia),

b) aktywizację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych (w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych),

c) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,

d) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (poza dotychczas prowadzonym w tym zakresie portalem orbiToruń planowany jest również konkurs na działania integrujące i aktywizujące mieszkańców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta).

 Ponadto wprowadzono nowe wskaźniki ilościowe w zakresie oceny realizacji programu. Szczegóły w załączonym projekcie.

Plan działań konsultacyjnych:

  • Od 18 września do 3 października czekamy na Państwa uwagi do Programu. Wystarczy pobrać i wypełnić formularz, który następnie można:
    - przesłać mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl
    - wysłać faxem pod nr 56 611 86 80
    - dostarczyć pocztą tradycyjną albo osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (do 3 października 2014 r.)

 

  •  2 października 2014 r. o godz. 17.00 - zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, sala nr 32. Na spotkaniu przedstawimy założenia Programu, zbierzemy Państwa sugestie i uwagi do tworzonego dokumentu.

Materiały do pobrania:

 

>>>RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (DO POBRANIA)