Program rozwoju turystyki do 2030 r.

Urząd Miasta przygotował projekt „Programu rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2030 r.”.  

Dlaczego temat jest ważny?

            Toruń to ważny ośrodek turystyczny na mapie Polski i Europy. Od 1997 r. zespół staromiejski wpisany jest na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Każdego roku nasze miasto odwiedza tysiącem turystów. Dlatego ważne jest, abyśmy posiadali realny i ambitny program rozwoju turystyki w naszym mieście. Dzięki niemu będziemy mieli możliwość monitorowania procesu rozwoju turystycznego miasta, szczególnie w odniesieniu długofalowym.

            Dotychczas obowiązująca Strategia rozwoju turystyki dla miasta Torunia na lata 2013 – 2020 została przyjęta do realizacji Uchwałą 608/13 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 2013 r. W związku z trwającą pandemią  jej okres obowiązywania został przedłużony do końca 2021 r. W związku z zakończeniem okresu jej obowiązywania, Gmina Miasta Toruń zleciła opracowanie nowego dokumentu, o którym teraz chcemy porozmawiać z mieszkańcami.

            Zmieniające się, na wielu polach uwarunkowania rozwojowe, zarówno w światowej jak i lokalnej turystyce wskazują, że ważne dla poprawnego zarządzania turystyką w Toruniu jest przyjęcie koncepcji rozwoju turystyki zrównoważonej. Według Światowej Organizacji Turystycznej turystyka zrównoważona powinna w optymalny sposób wykorzystywać zasoby przyrodnicze i kulturowe, respektować odrębność społeczno-kulturową oraz jednocześnie zapewniać korzyści ekonomiczne i społeczne wszystkim podmiotom zaangażowanym w jej rozwój. Dlatego w „Programie rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2030 r.” zaproponowano cztery obszary priorytetowe, w ramach których realizowany będzie nadrzędny cel tj. turystyka zrównoważona.


Co w ramach konsultacji?

1) Zapoznaj się z projektem dokumentu pn. "Program rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2030 r."

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym on-line

za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

9 lutego 2022 r. (środa),  godz. 16.00-18.00,

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 lutego 2021 r., do godziny 15.00.

W odpowiedzi prześlemy link do spotkania, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:
a) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji!
b) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams).
Aby w pełni uczestniczyć w dyżurze, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.

3) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię.

Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można wnosić w terminie do 18 lutego 2022 r. drogą elektroniczną  na adres: konsultacje@um.torun.pl  lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 86 73.


Do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia.