Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Zaczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Zależy nam, aby opracować ten program wspólnie ze środowiskiem pozarządowym, w procesie partycypacyjnym.

Chcemy by, podobnie jak to miało miejsce rok wcześniej, w wyniku wspólnej pracy miasta i pozarządówek, powstał dokument wzmacniający partnerstwo pomiędzy gminą i organizacjami pozarządowymi na rzecz realizacji ważnych celów społecznych. Roczny program współpracy jest głównym dokumentem regulującym i konkretyzującym współpracę gminy z sektorem NGO.

Proponujemy, aby na sierpniowym spotkaniu inicjującym proces konsultacji w tej sprawie, w formule tzw.: "World Cafe" porozmawiać o najważniejszych obszarach współpracy. Zbierzemy w ten sposób pomysły i potrzeby sektora pozarządowego.

Spotkanie warsztatowe, na które zaproszeni zostali przedstawiciele toruńskich NGO, odbędzie się 17 sierpnia 2016 r. o godz. 16.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki (Al. Solidarności 1-3).

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków zarządu, pracowników i wolontariuszy działających we wszystkich obszarach pożytku publicznego, do włączenia się w proces programowania współpracy miasta Torunia z III sektorem na rok 2017.

Czym jest World Cafe? World Cafe jest metodą konwersacyjną służącą do prowadzenia rozmowy oraz poszukiwania kreatywnych pomysłów dotyczących wybranych zagadnień związanych z działaniem wybranej zbiorowości.

Uczestnicy dyskusji siadają przy stolikach. Każdy stolik ma swojego gospodarza. Przy stolikach odbywają się dyskusje na zadany temat. Po kilkunastu minutach osoby biorące udział w dyskusji przenoszą się do następnego stolika, przy którym omawiane jest inne zagadnienie. Gospodarze stolików pozostają na swoich miejscach i za każdym razem streszczają nowym partnerom przy stoliku przebieg wcześniejszej dyskusji, a następnie rozmowa jest kontynuowana w "nowym składzie". Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego.

Tematy, które będą przyporządkowane do stolików podczas spotkania 17 sierpnia 2016 r.:

 1. Rodzina, zdrowie, polityka społeczna, niepełnosprawność
 2. Kultura
 3. Sport, turystyka, rekreacja, środowisko
 4. Seniorzy
 5. Inkubator dla ngo
 6. Rewitalizacja
 7. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia
 8. Karta oceny merytorycznej oferty konkursowej.

WAŻNE! W związku z formułą spotkania prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie swojego udziału do dnia 12 sierpnia (kontakt: p. Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 87 24, e-mail: m.skibicka@um.torun.pl).


Materiały do pobrania:


>>> Czytaj też o dalszym ciągu konsultacji społecznych w tej sprawie


AKTUALIZACJA z dnia 27.09.2016 r.

Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia współdziałających ze środowiskiem III sektora.

W ramach procedury tworzenia programu odbyły się w br. następujące działania:

 • 2 sierpnia – ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących rocznego programu współpracy;
 • 17 sierpnia – otwarte spotkanie konsultacyjne prowadzone metodą „World Cafe” dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zbierano propozycje do programu we ramach ośmiu grup tematycznych: 1) rodzina, zdrowie, polityka społeczna, niepełnosprawność, 2) kultura, 3) sport, turystyka, rekreacja, środowisko, 4) seniorzy, 5) inkubator dla ngo, 6) rewitalizacja, 7) Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, 8) karta oceny merytorycznej oferty konkursowej, w spotkaniu udział wzięło 80 osób;
 • sierpień/wrzesień – praca nad projektem dokumentu we współpracy z przedstawicielami środowiska pozarządowego - w ramach grupy roboczej RDPP oraz jednostek organizacyjnych urzędu, analiza zagadnień zgłoszonych podczas „World Cafe” oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2017.

Napisz do nas
 Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 10 października 2016 r.:                

 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: konsultacje@um.torun.pl,
 • faxem pod nr 56 611 86 80,
 • pocztą tradycyjną lub osobiście (decyduje data wpływu) do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, pok. nr 35 (sekretariat).

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (tel: 56 611 87 24, e-mail: m.skibicka@um.torun.pl)


Do pobrania:


>>> O wcześniejszych etapach konsultacji w tej sprawie czytaj TUTAJ


RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Raport z przeprowadzonych konsultacji.

Zał. 1 do raportu - zaproszenie.

Zał. 2 do raportu - informacje serwisowe: I informacja, II informacja, III informacja.

Zał. 3 do raportu - infografika, plakat.