Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Gminy Miasta Toruń współdziałających ze środowiskiem III sektora.

Dotychczas, w procedurze tworzenia programu odbyły się w br. następujące działania:

  • 5 czerwca 2017 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych na miejskich stronach internetowych,
  • 19 czerwca 2017 r. – otwarte spotkanie konsultacyjne prowadzone metodą „World Cafe" dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrano propozycje do programu w ramach siedmiu grup tematycznych:

    - rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,

    - ochrona zdrowia i niepełnosprawność,

    - kultura,

    - sport, turystyka, rekreacja, środowisko,

    - seniorzy,

    - Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, wzmocnienie III sektora,

    - karta oceny merytorycznej oferty konkursowej,

   w spotkaniu udział wzięło 60 osób;

   3) lipiec/sierpień 2017 r. – analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania „World Cafe”, praca nad programem w ramach grupy roboczej ds. projektu programu (przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, toruńskich organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych urzędu oraz Rady Miasta Torunia) oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2018.


Napisz do nas

Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 15 września 2017r.:                

  • za pomocą poczty      elektronicznej, na adres: konsultacje@um.torun.pl,
  • faxem pod nr 56 611 86 80,
  • pocztą tradycyjną lub osobiście      (decyduje data wpływu) do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej      i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego      8, pok. nr 35 (sekretariat).

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (T: 56 611 87 24, E: m.skibicka@um.torun.pl)


Do pobrania:

 


 

Rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Toruń
z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. Zależy nam, aby
program wzmacniający partnerstwo międzysektorowe opracować wspólnie ze środowiskiem pozarządowym,
w procesie partycypacyjnym.  

 Roczny program współpracy jest głównym dokumentem określającym zasady i priorytetowe obszary współpracy miasta Torunia z III sektorem.

 Prezydent Miasta Torunia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków zarządu, pracowników i wolontariuszy działających we wszystkich obszarach pożytku publicznego do udziału w spotkaniu w formule „World Cafe” (I etap konsultacji programu)

Spotkanie „O współpracy przy kawie” odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r.
o godz. 17.00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu
(patio – parter), ul. Łokietka 3.

Podczas spotkania porozmawiamy o najważniejszych obszarach współpracy, będziemy zbierać pomysły i potrzeby w zakresie następujących zagadnień:

1)      rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,

2)      ochrona zdrowia i niepełnosprawność,

3)      kultura,

4)      sport, turystyka, rekreacja, środowisko,

5)      seniorzy,

6)      Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, wzmocnienie III sektora,

7)      karta oceny merytorycznej oferty konkursowej.

 

WAŻNE! W związku z formułą spotkania prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie swojego udziału do dnia 13 czerwca br. (kontakt: p. Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 87 24, e-mail: m.skibicka@um.torun.pl).

W tym terminie, do godz. 15.00 na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl można zgłaszać również propozycje dodatkowego tematu spotkania konsultacyjnego.

Materiały do pobrania:

-        obowiązujący w 2017 r. program współpracy miasta z ngo

Spotkanie… i co dalej?