Propozycje zmian w komunikacji miejskiej - publiczne wyłożenie projektu

Od 1 maja 2014 roku miasto chce wdrożyć zaproponowane przez mieszkańców Torunia zmiany w komunikacji miejskiej na liniach autobusowych. Na opinie i uwagi czekamy do 18 kwietnia 2014 r.

- Przez trzy miesiące zbieraliśmy uwagi mieszkańców Torunia dotyczące komunikacji miejskiej po otwarciu nowego mostu drogowego przez Wisłę – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. – Informujemy mieszkańców, które z uwag zostały uwzględnione. Od 1 maja 2014 roku chcemy te zmiany wdrożyć.

Założeniami, jakie przyjął Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia przy modernizacji linii autobusowych, było:

 • skrócenie czasu podróży
 • wyznaczenie połączeń łączących największe generatory ruchu
 • poprawa komfortu podróżowania
 • zwiększenie dostępności połączeń,
 • zmniejszenie dostępności linii autobusowych na odcinkach pokrywających się z liniami tramwajowymi.

Od 10 grudnia 2013 r. uruchomiono:

nowe linie:

 • 19 -  na trasie: Czerniewice – Most Gen. E. Zawackiej – Pl. Św. Katarzyny
 • 44 -  na trasie: Poznańska – Dworzec Główny- Most Gen. E. Zawackiej – Rubinkowo – Na Skarpie – Bielawy-Grębocin

zmieniono trasy przejazdu linii:

 • 13  – połączono linie nr 13 i 32 w jedną z jednoczesnym wydłużeniem od Działek Rudak przez nowy most i Rubinkowo do os. Na Skarpie
 • 25 – łączącą Rubinkowo z Dworcem Głównym zamiast przez centrum, skierowano przez nowy most z pętli Rubinkowo II do Dworca Głównego
 • 29 łącząca os. Na Skarpie z Podgórzem została skierowana przez nowy most
 • 26 i 40 – przywrócono kursowanie przez ul. Żółkiewskiego i Pl. Daszyńskiego

 

Najczęściej zgłaszane uwagi do wprowadzonych zmian:

 • zwiększenie częstotliwości kursowania na wszystkich liniach
 • utworzenie połączenia łączącego lewobrzeże z ul.  Żółkiewskiego
 • połączenie Czerniewic z Rubinkowem
 • połączenie Rudaku z Rubinkowem
 • przywrócenie linii nr 25 na starej trasie
 • przywrócenie linii nr 26 lub 40 na przystanku Sezam
 • odstępstwa od rozkładu jazdy (opóźnienia, przyspieszenia)

PROPOZYCJE ZMIAN W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Linia nr 13

Obecna trasa:  Wrzosowa – Szosa Chełmińska – Św. Józefa - Szosa Chełmińska – Czerwona Droga – Al. Jana Pawła II – most im. J.Piłsudskiego – Podgórska – Rudacka – Działki Rudak - most gen. E. Zawackiej - Szosa Lubicka - Rydygiera – Łyskowskiego – Dziewulskiego – Jamontta - Ślaskiego - Konstytucji 3-go Maja – Olimpijska

Propozycja: przywrócenie kursowania na trasie Działki Rudak –  most im. J. Piłsudskiego – Odrodzenia z jednoczesnym wydłużeniem ulicami Przy Kaszowniku – Warneńczyka – Kościuszki do Dworca Wschodniego.

Do obsługi linii wróci autobus standardowy – 12 m.

 

Linia autobusowa nr 19 

Trasa: Czerniewice – Zdrojowa – Łódzka  – Most Gen. E. Zawackiej – Pl. Daszyńskiego – Żółkiewskiego – Dworzec Wschodni – Chrobrego (Sobieskiego) – Pl. Św. Katarzyny.

Propozycja: Zwiększenie częstotliwości o 5 kursów w godzinach szczytu:

Dodatkowe kursy z pętli:

Pl. Św. Katarzyny: 5.58, 6.58 oraz  14.03, 15.03 i 16.03

Spacerowa: 6.35, 7.35 oraz 14.40, 15.40 i 16.40

 

Linia nr 25

Trasa: Rubinkowo II – Dziewulskiego – Łyskowskiego –Szosa Lubicka – Pl. Daszyńskiego – most gen. E. Zawackiej – Łódzka – Kujawska – Dworzec Główny.

Linia o najmniejszym zainteresowaniu pasażerów – potok ok. 100 osób/dzień w jednym kierunku – średnio 5 osób w kursie.

Propozycja:  likwidacja linii.

 

Linia nr 29

Obecna trasa: Olimpijska – Konstytucji 3-go Maja – Ślaskiego - Szosa Lubicka – Pl. Daszyńskiego – most gen. E. Zawackiej – Łódzka – Andersa – Kniaziewicza – Armii Ludowej – Okólna – Drzymały – Poznańska – Szubińska. Częstotliwość  co 30 min.

Propozycja: skierowanie linii przez:

Rudak i Działki Rudak co stworzy połączenie Podgórza z przychodnią na Rudaku i SP nr 17 przez ul. Żółkiewskiego co umożliwi dojazd mieszkańcom Podgórza, Stawek i Rudaku z rejonem Dworca Wschodniego. Takie trasowanie linii umożliwia likwidację kursów linii nr 13 z Działek Rudak do Os. Na Skarpie.

 

Linia nr 44 

Trasa:  Pętla przy ul. Poznańskiej (dawne Zakłady Drobiarskie) – Poznańska – Pl. Armii Krajowej – Kujawska – Dworzec Główny PKP – Łódzka – Most Gen. Zawackiej – Wschodnia – Rydygiera – Łyskowskiego - Dziewulskiego  – Jamontta – Ślaskiego – Konstytucji 3-go Maja – Ligi Polskiej – Olsztyńska – Wapienna / os. Nad Strugą. Częstotliwość– co 30 min

Szybkie bezpośrednie połączenie Podgórza z Dworcem Głównym oraz osiedlami Stawki, Rubinkowo, Na Skarpie i Bielawy – Grębocin. Linia o największym wykorzystaniu ok. 600 pas. w jednym kierunku.

Propozycja:  pozostawić  bez zmian.

 

Przywrócenie kursowania  linii nr 32 z jednoczesnym połączeniem z linią nr 43

Brak możliwości utrzymywania „pętli” przy Al. Solidarności (po oddaniu do ruchu węzła przesiadkowego) rodzi konieczność likwidacji przystanków końcowych przy Al. Solidarności.

Propozycja: przywrócenie kursowania linii nr 32 na trasie z ul. Wrzosowej do Al. Solidarności z jednoczesnym połączeniem z linią nr 43 kursującą na trasie Al. Solidarności – Kraszewskiego – Matejki – Bema – Broniewskiego – Fałata – Gagarina – Szosa Okrężna – Polna – Os. Przy Lesie.

Obie linie obsługiwane są taborem małopojemnym.

Częstotliwość - jak dla linii 32 – co 35 min.

 

Zmiana trasy przejazdu linii nr 38

Obecna  trasa: Czerniewice – Zdrojowa – Łódzka – Okólna – Rudak -  Podgórska – Łódzka – Hallera – Armii Ludowej – Andersa – Drzymały – Poznańska –  Pl. Armii Krajowej - Most im. J. Piłsudskiego – Pl. Teatralny (Odrodzenia). Częstotliwość  co 45 min.

Propozycja:

Zmiana trasy - ominięcie wjazdu w ul. Hallera, Armii Ludowej, Okólną/Andersa, Drzymały, Poznańską

Proponowana trasa: Czerniewice – Zdrojowa – Łódzka – Okólna – Rudak - Podgórska  –  Pl. Armii Krajowej – Most im. J. Piłsudskiego – Pl. Teatralny (Odrodzenia) – po zakończeniu przebudowy ul. Rudackiej.

Nowa trasa utrzymuje połączenie osiedla Czerniewice z Rudakiem  (przychodnia) z centrum. Połączenie Rudaku z Podgórzem przejmie linia nr 29.

 

Zmiana trasy przejazdu linii nr 40

Od 1 kwietnia br. spełniając sugestie mieszkańców os. Rubinkowo autobusy linii nr 40 wznowiły kursowanie Wschodnią i Skłodowskiej–Curie.

Propozycja zmiany

Skierowanie autobusów linii nr 40 na pierwszy odcinek Trasy Średnicowej Północnej – po oddaniu do ruchu.PROPONOWANE TERMINY WPROWADZENIA ZMIAN

Od 1 maja 2014 r.

 • Zmiana trasy przejazdu  linii nr 13 Działki Rudak – Pl. Rapackiego – Warneńczyka – Kościuszki – Dworzec Wschodni
 • Linia nr 25 likwidacja
 • Zmiana trasy przejazdu linii nr 29 przez ul. Żółkiewskiego i Dworzec  Wschodni z wjazdem na pętlę  Działki   Rudak
 • Uruchomienie linii nr 32 na trasie Os. Przy Lesie – Al. Solidarności – Wrzosowa (połączenie linii 43).

Po zakończeniu przebudowy ul. Rudackiej.

 • Zmiana trasy linii nr 29 przez Rudak i ul. Rudacką
 • Skrócenie trasy linii nr 38 poprzez skierowanie ul. Podgórską do Al. Solidarności

 

Czekamy na Państwa opinie, uwagi i sugestie dotyczące zaproponowanych zmian. Opinie i uwagi można zgłaszać w do 18 kwietnia 2014 r. w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia  w godz. 9.00 – 17.00:

 • ul. Wały Sikorskiego 8
 • ul. Dziewulskiego 38 (pętla autobusowa linii nr 26)
 • ul. Poznańska 52 (w godz. 9.00 – 16.00)
 • ul. Grudziądzka 126b

oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, tel. 56/ 61-18-303 w godz. 7.30 – 15.30 lub drogą elektroniczną na adres: rozklad@um.torun.pl.


Materiały do pobrania:

>>>Prezentacja "Propozycje zmian w organizacji linii autobusowych wprowadzone po oddaniu do ruchu mostu gen. Elżbiety Zawackiej"<<<