Przyszłość Bulwaru Filadelfijskiego

Przyszłość Bulwaru Filadelfijskiego
Zapraszamy wszystkich torunian do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego.

Bulwar Filadelfijski to ważna część miasta, gdzie możemy spacerować, spędzać aktywnie czas, odpocząć od codziennego zgiełku. To również ważne miejsce dla turystów, którzy odwiedzając Toruń chętnie korzystają z okazji, aby przespacerować się wzdłuż Wisły.

Urząd Miasta Torunia planuje rewitalizację przestrzeni publicznej, jaką jest Bulwar Filadelfijski. Przed podjęciem dalszych decyzji w tym zakresie chcemy zapytać mieszkańców o ich opinie i oczekiwania związane z funkcjonowaniem bulwaru, o to, co należy tu zmienić, a co jest największym walorem tego miejsca.


fot. Daniel Pach

Rewitalizacja nadbrzeży rzek w wielu miastach Europy sprawiła, że stały się miejscami jeszcze chętniej odwiedzanymi przez mieszkańców i turystów. Wielokrotnie to właśnie dzięki współpracy projektantów i mieszkańców udało się stworzyć miejsca atrakcyjne dla wielu użytkowników. Dobrym przykładem jest zagospodarowanie brzegów Szprewy w Berlinie, czy Łaby w Hamburgu. Projektanci architekci, urbaniści, projektanci zieleni stworzyli miejsca, które łączą tradycję z nowoczesnością, zapewniając miejsca do czynnej i biernej rekreacji tworzące przyjazną przestrzeń spotkań.

Dzięki organizowanym konsultacjom społecznym "Przyszłość Bulwaru Filadelfijskiego" na obszarze pomiędzy mostem kolejowym, miejskimi murami obronnymi, przystanią wodną AZS i Wisłą możemy wspólnie stworzyć przestrzeń odpowiadającą potrzebom i poprawiającą jakość życia wszystkich mieszkańców Torunia.

Inwestycji jest planowana do realizacji na nowy okres programowania funduszy z Unii Europejskiej, tj. na lata 2014-2020.

Bulwar Filadelfijski, czyli przestrzeń szczególna...
Musimy pamiętać, że Bulwar Filadelfijski jest miejscem pozostającym pod opieką konserwatorską wynikającą z walorów historycznych tego obszaru oraz ochroną związaną z wytycznymi programu NATURA 2000. Te uwarunkowania wpłyną na projekt przyszłego zagospodarowania bulwaru. Przede wszystkim teren bulwaru leży w granicach bezpośredniego zagrożenia powodziowego, tutaj przebiega również granica obszaru niezwykle cennego przyrodniczo. Z punktu widzenia konserwatorskiego najważniejszą kwestią jest ochrona panoramy Starego Miasta. Z wytycznymi można zapoznać się czytając wywiad:

 • z Miejskim Konserwatorem Zabytków Mirosławą Romaniszyn (patrz w sekcji Materiały do pobrania)
 • z Dyrektorem Wydziału Środowiska i Zieleni Szczepanem Burakiem (patrz w sekcji Materiały do pobrania)


fot. Daniel Pach

Włącz się w konsultacje społeczne!
Jak można wyrazić swoje zdanie na temat funkcjonowania Bulwaru Filadelfijskiego?

Przez cały okres trwania konsultacji (do 6 listopada br.) dostępna jest ankieta on-line, która ma na celu poznanie opinii mieszkańców w sprawie zagospodarowania bulwaru.

Ankietę można także wypełnić w punkcie konsultacyjnym, gdzie doświadczony zespół badawczy prowadzony przez Monikę Komorowską - socjologa i architekta ze współpracownikami, wśród których znajdują się urbaniści, socjologowie i psychologowie środowiskowi, będzie pytać mieszkańców o ich oczekiwania względem zagospodarowania bulwaru.

Punkt konsultacyjny będzie działał na bulwarze przed dwa weekendy: 8 i 9 oraz 15 i 16 października 2011 r., na wysokości Bramy Żeglarskiej.

W punkcie konsultacyjnym o godz. 11.00 i 15.00, będą rozpoczynać się spacery badawcze, podczas których torunianie, pod przewodnictwem badacza z zespołu przeprowadzającego proces konsultacji, przejdą odcinek bulwaru i zaznaczą na mapie swoje uwagi i spostrzeżenia, które chcieliby przekazać projektantom nowego zagospodarowania bulwaru. Zachęcamy do wzięcia udziału w spacerach różne grupy użytkowników, w tym szczególnie rodziców małych dzieci, młodzież i dorosłych, osoby starsze i niepełnosprawne.

Uwagi dotyczące zagospodarowania terenu położonego wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego można przekazać na spotkaniach z mieszkańcami, które odbędą się w różnych punktach miasta, aby ułatwić torunianom wzięcie w nich udziału.

 • 12 października o godz. 17.00 spotykamy się w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79.

 • 13 października o godz. 17.00 spotykamy się w IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej 1/5.

Przygotowaliśmy także warsztat dla organizacji pozarządowych, które znają najlepiej potrzeby i problemy różnych grup społecznych - użytkowników przestrzeni publicznej, jaką jest Bulwar Filadelfijski. Warsztat odbędzie się 11 października 2011 r. o godz. 17.00 w Domu Harcerza, Rynek Staromiejski 7.

Uwagi i opinie można także wysłać mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl.


>>> Zapraszamy wszystkich do wypełnienia ANKIETY, która będzie dostępna od piątku 7 października do 7 listopada 2011 r. (Ankieta ZAKOŃCZONA)


Konsultacje - i co dalej?
Po zakończeniu procesu konsultacji powstanie raport, który zostanie opublikowany na stronie Urzędu Miasta Torunia, a jego wyniki zostaną podsumowane podczas publicznej dyskusji na początku grudnia br. Dokładny termin spotkania zostanie podany na stronie internetowej.

Konsultacje "Przyszłość Bulwaru Filadelfijskiego" realizuje doświadczony zespół badawczy prowadzony przez Monikę Komorowską socjologa i architekta ze współpracownikami, wśród których znajdują się urbaniści, socjologowie i psychologowie środowiskowi.


Kalendarium konsultacji społecznych
"Przyszłość Bulwaru Filadelfijskiego":

 • Punkt konsultacyjny na Bulwarze Filadelfijskim:
  8, 9, 15, 16 października, godz. 11:00-17:00

 • Spacery badawcze:
  8, 9, 15, 16 października
  , godz. 11:00 i 15:00
  start w punkcie konsultacyjnym

 • Warsztat dla organizacji pozarządowych:
  11 października
  , godz. 17:00
  DOM HARCERZA Rynek Staromiejski 7

 • Spotkania z mieszkańcami:
  12 października
  , godz. 17:00, Zespół Szkół nr 14 ul. Hallera 79
  13 października, godz. 17:00, IV Liceum Ogólnokształcące ul. Warszawska 1/5

Materiały do pobrania: