Punkt widokowy w Kaszczorku - PLEBISCYT "NA CO PRZEZNACZYĆ 25 000 ZŁ?"

AKTUALIZACJA 22.01.2016 r.

Są już wyniki plebiscytu w Kaszczorku. Wzięły w nim udział 124 osoby. 18 ankiet zostało uznanych za nieważne, z uwagi na brak danych niezbędnych do weryfikacji głosów (błędny numer PESEL lub jego brak).

Spośród 106 głosów oddanych prawidłowo najwięcej osób (58%) poparło propozycję dostawienia lamp na schodach przy Szkole Podstawowej nr 27. Z uwagi na to, że koszt zwycięskiego zadania wyniesie około 10 tys. zł, jest możliwe przekazanie pozostałych środków na kolejne zadanie.

Zadanie

Liczba głosów

%

Dostawienie dwóch lamp na schodach przy SP nr 27 w Kaszczorku - jednej na szczycie schodów oraz jednej u dołu, przy zejściu na ulicę

62

58%

Wzbogacenie ścieżki rekreacyjnej o dodatkowe elementy, np. ławki (dotyczy projektu Ścieżka zdrowia z alejkami spacerowo - biegowymi w Kaszczorku realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 r.)

20

19%

Remont zniszczonych urządzeń na placu zabaw, boisku przy SP nr 27 (ogrodzenie) oraz w punktach przystankowych szlaku kajakowego nad Drwęcą (wiaty) 

17

16%

Wzbogacenie wiat autobusowych o stojaki dla rowerów (dotyczy projektu Rozbudowa infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej w Kaszczorku realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 r.)

7

7%

Ogółem ważnych głosów

106

100%

 

Pełny raport z konsultacji społecznych przedstawiamy poniżej:

raport z konsultacji społecznych w sprawie urządzeniu punktu widokowego w Kaszczorku przy ul. Przyjaciół

załącznik nr 1 (wniosek w sprawie urządzenia punktu widokowego)

załącznik nr 2 (informacje prasowe)

 

 

AKTUALIZACJA 14.12.2015 r.

Plebiscyt w ramach konsultacji społecznych

Kaszczorek 2016 - Dogrywka

Na co przeznaczyć 25 000 zł?

W budżecie partycypacyjnym na 2016 r. został złożony wniosek polegający na urządzeniu punktu widokowego w Kaszczorku przy ul. Przyjaciół (koszt projektu: 25 000 zł). Projekt został wybrany warunkowo i wobec sprzeciwu mieszkańców domów w bezpośrednim sąsiedztwie punktu, wnioskodawca odstąpił od swojego pomysłu. Teraz do rozdysponowania jest 25 000 zł, które mogą być przeznaczone na jedno z czterech poniższych zadań:

Propozycje mieszkańców Kaszczorka wskazane podczas spotkania konsultacyjnego 28.11.2015 r.

 • Remont zniszczonych urządzeń na placu zabaw, boisku przy SP nr 27 (ogrodzenie) oraz w punktach przystankowych szlaku kajakowego nad Drwęcą (wiaty)
 • Dostawienie dwóch lamp na schodach przy SP nr 27 w Kaszczorku - jednej na szczycie schodów oraz jednej u dołu, przy zejściu na ulicę
 • Wzbogacenie wiat autobusowych o stojaki dla rowerów (dotyczy projektu Rozbudowa infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej w Kaszczorku realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 r.)
 • Wzbogacenie ścieżki rekreacyjnej o dodatkowe elementy, np. ławki (dotyczy projektu Ścieżka zdrowia z alejkami spacerowo - biegowymi w Kaszczorku realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 r.)

 

Weź udział w konsultacjach społecznych!

Jak można wziąć udział w głosowaniu?

Każda mieszkanka lub mieszkaniec Kaszczorka, powyżej 16. roku życia, w dniach od 17 do 21 grudnia (czwartek - poniedziałek) może wziąć udział w plebiscycie, wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do urny znajdującej się w następujących miejscach:

 • Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Turystyczna 19 (otwarta poniedziałek - piątek: godz. 8.00 -15.00)
 • Market MiK, ul. Balladyny 1B (otwarty poniedziałek - sobota: godz. 6.00 - 20.00, niedziela: godz. 9.00 - 16.00)

Karty do głosowania dostępne są:

 • do pobrania tutaj
 • w punktach do głosowania
 • na odwrocie ulotki dostarczonej do skrzynek pocztowych mieszkańców Kaszczorka

 

Uwaga:

Aby karta została uznana za ważną, pamiętaj:

1) wypełnić część przeznaczoną na dane osobowe (posłużą one jedynie do weryfikacji poprawności głosowania)

2) zaznaczyć i podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji plebiscytu (bez takiej zgody głos nie będzie mógł być wprowadzony do systemu, a w konsekwencji nie będzie mógł być policzony)

3) zaznaczyć na karcie jedną, wybraną pozycję

4) wrzucić kartę do urny w terminie do 21 grudnia 2015 r.

 


 

AKTUALIZACJA 30.11.2015 r.

Sobota w Kaszczorku

W sobotnie przedpołudnie miejscy urzędnicy spotkali się z mieszkańcami Kaszczorka, żeby porozmawiać o budzącej spory propozycji punktu widokowego przy ul. Przyjaciół, zgłoszonej do budżetu partycypacyjnego na 2016 r.

Pierwsza część spotkania odbyła się o godz. 10.00 w miejscu projektowanego punktu. Przedstawiciel wnioskodawcy przedstawił swoją propozycję, a następnie dyskutowano nad argumentami przeciwników propozycji.

  

Dyskusja była kontynuowana podczas spotkania z mieszkańcami osiedla w restauracji Monte Carlo, które rozpoczęło się o godz. 11.00

Uczestnicy spotkania ponownie zapoznali się z projektem jednego z mieszkańców Kaszczorka na stworzenie punktu widokowego przy ul. Przyjaciół. W sytuacji zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców domów, które byłyby położone w bezpośrednim i najbliższym sąsiedztwie punktu, wnioskodawca zadeklarował możliwość odstąpienia od swojego pomysłu.

W dalszej kolejności uczestnicy spotkania zastanawiali się, na jaki cel można by przeznaczyć pieniądze pierwotnie przeznaczone na budowę punktu w wysokości 25 tys. zł. W tym kontekście padły propozycje bieżących remontów:

1)    naprawy elementów placu zabaw w Kaszczorku (poprawić usadowienie „huśtawki rybaka” oraz naprawić jej zamontowanie do słupa),

2)    naprawy dachów oraz ścianek bocznych wiat w dwóch punktach rekreacyjnych nad Drwęcą oraz zabezpieczenie przez zimą,

3)    naprawy ogrodzenia wokół boiska przy SP nr 27 oraz naprawy koszy do grania w koszykówkę,

4)    wykonania brakującego fragmentu chodnika na ul. Na Przełaj.

A także następujące propozycje inwestycyjne:

1)      dostawienie dwóch lamp na schodach przy SP nr 27 w Kaszczorku – jednej na szczycie schodów oraz jednej u dołu, przy zejściu na ulicę),

2)      wzbogacenie wiat autobusowych, które będą wykonane z budżetu partycypacyjnego na 2016 r. (projekt Rozbudowa infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej w Kaszczorku) o stojaki dla rowerów,

3)      wzbogacenie ścieżki rekreacyjnej, która zostanie wykonana w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 r. (projekt Ścieżka zdrowia z alejkami spacerowo - biegowymi w Kaszczorku) o dodatkowe elementy, np. ławki itp.

Urzędnicy Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji zobowiązali się do tego, aby w pierwszej kolejności zorientować się, które ze zgłoszonych  potrzeb remontowych zostaną wykonane w ramach umów gwarancyjnych oraz środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie. Z pozostałych propozycji powstanie lista, spośród których mieszkańcy Kaszczorka w drodze plebiscytu wybiorą cel przeznaczenia 25 tys. zł

 


 

W budżecie partycypacyjnym na 2016 r. został złożony wniosek polegający na urządzeniu punktu widokowego w Kaszczorku, przy ul. Przyjaciół (działka nr 244/2 w obrębie 61). Projekt zakłada utwardzenie fragmentu ul. Przyjaciół, postawienie barierek, kosza na śmieci, ławek wraz z zadaszeniem, stojaków rowerowych oraz piaskownicy.  Pomysł mieszkańców zdobył 65 głosów i został przyjęty do realizacji. Jednocześnie, do Urzędu Miasta Torunia zgłosiła się grupa mieszkańców protestujących przeciwko realizacji inwestycji. W wyniku protestu realizacja projektu została uzależniona od wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Kaszczorka.

Lokalizację planowanego punktu widokowego przedstawiaja poniższe mapy.

 

 

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kaszczorka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i zabrania głosu w dyskusji na temat powstania punktu widokowego przy ul.Przyjaciół. Swoją opinię można wyrazić:

 • na spotkaniu 28 listopada (sobota), godz.  11.00 w restauracji Monte Carlo przy ul. Dożynkowej 9C
 • pisząc na adres: konsultacje@um.torun.pl w terminie do 11 grudnia 2015 r.

 


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl