Rozwój transportu publicznego - publiczne wyłożenie planu

Prezydent Miasta Torunia ogłosił zawiadomienie o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013-2035 (działanie na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn.zm.) 

 Plan zawiera charakterystykę obecnego stanu transportu zbiorowego w Toruniu, przechodząc następnie do planowanej sieci i perspektyw rozwoju. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zaponznia się z dokumentem oraz przesłania swoich uwag. 

Dokument jest wyłożony w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220, w pokoju nr 14:

  • w dni robocze w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30),
  • dodatkowo podczas dyżurów w dniach 19 i 20 sierpnia w godz. 15.30 - 18.00

 oraz w formie elektronicznej do pobrania tutaj.

 Opinie dotyczące ww. projektu planu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, należy kierować w terminie do 27 sierpnia 2013 r.:

 1)      drogą mailową na adres: plantransportowy@um.torun.pl,

2)      pisemnie na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń,

3)      faxem na nr tel. 56 623-70-74.