Ruszamy z Budżetem Obywatelskim 2025

17 kwietnia 2024 r. rozpocznie się przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Torunia na rok 2025.  Wartość kwoty do rozdysponowania w 2025 r. wynosi dokładnie 8 020 000 zł, w tym:

 • pula ogólnomiejska to 2 406 000 zł;
 • pule lokalne to łącznie 5 614 000 zł.

Aktualne limity wartości pojedynczych projektów dla pul lokalnych to:

 • 300 tys. zł dla projektów inwestycyjnych, remontowych oraz z zakresu urządzania zieleni;
 • 80 tys. zł dla pozostałych zadań.

Jakie są terminy?

 • Pierwszy ważny termin to 17 kwietnia 2024 r. - od tego dnia można składać propozycje projektów na rok 2025.
 • Ostatni dzień okresu składania wniosków wyznaczono na 17 maja 2024 - do północy.
 • Wnioski poprawne formalnie będą opublikowane na miejskiej stronie internetowej w ciągu dwóch tygodni od zakończenia naboru. Następnie wnioski będą sprawdzane pod kątem zgodności z kolejnymi wymaganiami regulaminu (weryfikacja merytoryczna). Podczas tej weryfikacji badana jest m.in. zgodność propozycji z prawem, własność terenów, na których ma być proponowane działanie, racjonalność wydatku, zgodność z obowiązującymi w mieście programami i planami wieloletnimi, zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego.
 • Wstępne wyniki pełnej oceny merytorycznej wniosków poznamy do 19 sierpnia 2024 r. Potem nastąpi procedura odwoławcza, a ostateczna lista projektów do głosowania zostanie opublikowana do 9 września 2024.
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 21 do 30 września 2024 r., a wyniki będą ogłoszone najpóźniej do 16 października 2024 r.

Warto wiedzieć!

 • W dalszym ciągu pozostaje obowiązek uzgadniania z wnioskodawcą na etapie weryfikacji ewentualnych zmian w projekcie lub zamiaru przeniesienia projektu z puli lokalnej do ogólnomiejskiej.
 • Urzędnicy skontaktują się z mieszkańcem również w przypadku, gdy nie ma możliwości zrealizowana zadania we wskazanej lokalizacji oraz kiedy na tym samym terenie nakłada się kilka realizacji.
 • Obowiązuje również reguła wykorzystania ewentualnych oszczędności powstałych na etapie realizacji zadań na sfinansowanie przedsięwzięć, których koszty okażą się większe niż zakładano na etapie weryfikacji projektów.

Szczegółowe informacje są na stronie https://torun.pl/bo


Do pobrania:

Prezentacja dot. Budżetu Obywatelskiego na rok 2025