Spokojniej na Ligi Polskiej i Kosynierów Kościuszkowskich

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie uspokojenia  ruchu na ul. Kosynierów Kościuszkowskich oraz ul. Ligi Polskiej na odcinku od Szosy Lubickiej do Ronda Honorowych Dawców Krwi.


Dlaczego temat jest ważny?

Rada Okręgu Skarpa wystąpiła do Prezydenta Miasta z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie uspokojenia ruchu na ulicach Kosynierów Kościuszkowskich oraz  Ligi Polskiej na odcinku od Szosy Lubickiej do Ronda Honorowych Dawców Krwi. We wniosku Rada wskazała, że wprowadzenie dodatkowych rozwiązań infrastrukturalnych i ograniczenie prędkości przyczyni się do uspokojenia ruchu na tych ulicach.

Wspólnie z mieszkańcami chcemy zastanowić się, jakie rozwiązania można wprowadzić w tym rejonie, aby uczestnicy ruchu, w tym piesi korzystający z tej przestrzeni, czuli się bezpiecznie.


Ligi Polskiej i Kosynierów Kościuszkowskich – główne parametry dróg

Aby rozmawiać o poprawie bezpieczeństwa w rejonie ulic Ligi Polskiej i Kosynierów Kościuszkowskich warto zapoznać się z głównymi parametrami dróg, o których chcemy porozmawiać:

ULICA LIGI POLSKIEJ:

- droga wojewódzka;

- droga dwujezdniowa dwupasowa (dodatkowo miejscowo wydzielone lewoskręty);

- poza skrzyżowaniami z ul. Szosa Lubicka i ul. Konstytucji 3-go Maja znajdują się 4 przejścia dla pieszych – jedno z nich sterowane jest sygnalizacją świetlną (dodatkowo występuje tam przejazd dla rowerzystów);

- po obu stronach poprowadzone są ciągi pieszo-rowerowe.

 

ULICA KOSYNIERÓW KOŚCIUSZKOWSKICH:

- droga gminna;

- droga jednojezdniowa dwupasowa;

- wzdłuż ulicy wyznaczone miejsca postojowe w zatokach parkingowych;

- na całej długości odcinka znajduje się 7 przejść dla pieszych;

- dwa progi zwalniające w sąsiedztwie placówek edukacyjnych;

- obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów pow. 8 ton;

- obowiązująca dozwolona maksymalna prędkość – 50 km/h – obniżana w związku z progami do 20 km/h;

 

Co w ramach konsultacji?

1) Weź udział w spotkaniu konsultacyjnym i powiedz nam, co należy zmienić, aby uspokoić ruch na ul. Ligi Polskiej i Kosynierów Kościuszkowskich

16 maja 2022 r. (poniedziałek),  godz. 17.00

Szkoła Podstawowa nr 32

ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11

Osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość skorzystania z windy – w tym celu prosimy o wcześniejszą informację w tym zakresie.

Po spotkaniu zapraszamy mieszkańców na wspólny spacer, na którym będziemy zbierać dodatkowe uwagi.

2) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu,  prześlij swoją opinię.

Propozycje dotyczące uspokojenia ruchu na ulicach Ligi Polskiej i Kosynierów Kościuszkowskich można składać  w terminie do 27 maja 2022 r. drogą elektroniczną  na adres: konsultacje@um.torun.pl  lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 86 73.


Do pobrania:

Rysunki z organizacją ruchu zostaną szczegółowo omówione podczas spotkania konsultacyjnego.


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Miejskim Zarządem Dróg.