Sport i rekreacja nad strugą

Pomiędzy ulicami: Olsztyńską i Przeskok, na osiedlu Bielawy-Grębocin, znajdują się czekające na zagospodarowanie tereny rekreacyjne. Na razie jest tam boisko i trochę elementów małej architektury (wymagających naprawy lub wymiany), natomiast pozostały obszar porośnięty jest trawami.

Mieszkańcy osiedla, członkowie Rady Okręgu Bielawy-Grębocin oraz Radni Miasta Torunia zgłaszają potrzebę urządzenia tych terenów i powiększenia w ten sposób istniejącej już na osiedlu bazy rekreacyjno-sportowej. Rozmawialiśmy na ten temat w 2017 r., podczas letnich konsultacji społecznych "Wypoczynek nad Strugą", kiedy mieszkańcy osiedla zgłaszali swoje pomysły na ten teren. W kolejnym kroku Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zlecił wykonanie wstępnego projektu zagospodarowania, wpisującego się w już zainwestowane sąsiednie tereny mieszkaniowe i sportowe, uwzględniającego potrzeby różnych grup wiekowych.

Dziś pokazujemy efekty pracy projektantów. Na przedstawionym projekcie wskazano możliwości wykorzystania kolejnych obszarów w pobliżu Strugi Toruńskiej. Teren podzielno na dwie części: sportową oraz rekreacyjną. Obiekty sportowe w sposób naturalny dowiązano do istniejącego już boiska, natomiast rekreacyjne znalazły się we wschodniej części terenu objętego zagospodarowaniem.

Co proponują projektanci?
Propozycja urządzenia terenów pomiędzy ulicami Olsztyńską i Przeskok na osiedlu Bielawy-Grębocin przewiduje:

  • powiększenie części sportowej poprzez budowę dużego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz płyty dla rolkarzy, którą w sezonie zimowym będzie można przeznaczyć na lodowisko;
  • rozbudowę części rekreacyjnej, w której znajdować się będą: plac zabaw, wybieg dla psów, pumtrack, plac do jazdy na rowerze dla dzieci młodszych, altanki, ławki, stoliki, urządzenia do gier planszowych.

Wszystkie projektowane  elementy będą tworzyć spójną całość, dostosowaną do potrzeb różnych grup wiekowych.


Do pobrania:


Przyjdź na konsultacje
Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych urządzeniem tych terenów na spotkanie otwarte.

Spotkajmy się w plenerze!

27 czerwca 2018 r., o godz. 17.00

w okolicach istniejącego boiska
w widełkach ulicy Olsztyńskiej i ulicy Przeskok

Będziemy czekać w namiocie z logo konsultacji społecznych

Na spotkaniu otwartym pokażemy plansze z przygotowaną przez projektantów koncepcją zagospodarowania terenów. Omówimy wszystkie elementy. Zbierzemy opinie, uwagi, propozycje ew. modyfikacji. Na tej podstawie powstanie ko nowy projekt, który zostanie przekazany do realizacji.

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniach, prześlij nam swoją opinię mailem, na adres: konsultacje@um.torun.pl.
Na uwagi czekamy do 13 lipca 2018 r.

/-/