Starówka bez barier

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zleciło Fundacji Archipelag Inicjatyw przygotowanie opracowania obejmującego obszar zespołu staromiejskiego, zawierającego zestawienie barier i utrudnień dla osób z niepełnosprawnością (w tym: osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących). Dokument ma zawierać zestawienie barier utrudniających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami - zarówno mieszkańcom w życiu codziennym, jak i turystom. Ma też zaproponować innowacyjne rozwiązania, podnoszące komfort korzystania osób niepełnosprawnych z przestrzeni staromiejskiej, czasami służące także osobom w pełni sprawnym.

Fundacja przeprowadziła już spacery badawcze z torunianami, a także cykl spotkań, na których mieszkańcy wskazywali utrudnienia, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni starówki. Zaproponowano już rozwiązania, które można by zastosować, z myślą o poprawie jakości życia torunian i turystów z niepełnosprawnością. Teraz, zanim dokument zostanie przygotowany w ostatecznym kształcie, chcemy jeszcze porozmawiać o kolejnych pomysłach na toruńską starówkę bez barier.

Co w ramach konsultacji?

Na spotkaniu zaprezentujemy wypracowane partycypacyjnie propozycje rozwiązań, jakie mogłyby być zastosowane w przestrzeni Zespołu Staromiejskiego w celu poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na tym obszarze. Chcemy zapytać wszystkich mieszkańców o ich opinie o już zaproponowanych rozwiązaniach oraz o kolejne pomysły na starówkę bez barier, o inspiracje, które być może zaobserwowali w innych miastach, a które warto by zastosować  także w Toruniu.


Spotkajmy się

KIEDY?

2 września 2021 r., godz. 17.00

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI, al. Solidarności 1-3

Obowiązuje limit miejsc – do 70 osób. Zgłoszenia przyjmujemy do 2 września 2021 r., do godz. 15.00 (telefonicznie: 737 465 446 lub mailowo: kontakt@archipelag-inicjatyw.pl)

Uwaga!

Zasady bezpieczeństwa: uczestnicy spotkania zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa.


Napisz do nas

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu, a chcesz się wypowiedzieć i wskazać propozycje usprawnień dla osób z niepełnosprawnością, które powinny Twoim zdaniem znaleźć się w ekspertyzie - napisz do nas lub zadzwoń!

  • Do 13 września 2021 r. czekamy na uwagi i propozycje przesłane drogą mailową na adres: kontakt@archipelag-inicjatyw.pl lub telefoniczne – tel. 737 465 446.

Do pobrania:

Konsultacje prowadzi Fundacja Archipelag Inicjatyw we współpracy z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta oraz Wydziałem Komunikacji Społecznej i Informacji.