Św. Józefa i Kaszubska do przebudowy

Miejski Zarząd Dróg zlecił opracowanie koncepcji przebudowy ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej. Zbudowane będa także miejsca postojowe, droga rowerowa wzdłuż ul. Św. Józefa (na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Kaszubskiej) oraz przebudowana ul. Kaszubska.

Przygotowano propozycje rozwiązań drogowych, o których chcemy porozmawiać z mieszkańcami.

Na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 63/15 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa. Założenia tego planu zostały uwzględnione w koncepcji.

W ramach zadania planuje się:

  • rozbudowę jezdni ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową chodników i dróg rowerowych,
  • przebudowę skrzyżowania ul. Św. Józefa z ul. Żwirki i Wigury,
  • budowę skrzyżowania ul. Św. Józefa z ul. Wodociągową i ul. Kaszubską,
  • przebudowę ul. Kaszubskiej (przebudowa jezdni wraz z budową chodnika i drogi rowerowej),
  • budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej poprzez ul. Kaszubską wzdłuż ul. Św. Józefa do ul. Szosa Chełmińska,
  • budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. Św. Józefa po stronie zabudowy wielorodzinnej (na odcinku od ul. Osiedlowej w stronę północną),
  • budowę miejsc postojowych w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego,
  • przebudowę miejsca przesiadkowego w okolicach Szpitala Wojewódzkiego,
  • budowę kanalizacji deszczowej,
  • budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.

Przyjdź na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie, na którym przedstawimy koncepcję projektową
oraz odpowiemy na pytania mieszkańców
związane z przebudową ul. Św. Józefa i ul. Kaszubskiej

14 grudnia 2016 r. (środa) godz. 17.00
Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Żwirki i Wigury 1


Napisz do nas

Jeśli nie możesz być na spotkaniu, prześlij nam swoją opinię do 20 grudnia 2016 r. na adres: konsultacje@um.torun.pl


Do pobrania:
Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl, we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu.


>>> Czytaj też o drugim spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 15 lutego 2017 r.