Św. Józefa i Kaszubska do przebudowy - część II konsultacji

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie w sprawie przebudowy ul. Św. Józefa i Kaszubskiej. Projektanci przygotowali koncepcję, która powstała po przeanalizowaniu uwag mieszkańców, jakie zostały zgłoszone w trakcie I etapu konsultacji.

Opracowana koncepcja przewiduje m.in.:
•    wyniesienie skrzyżowania ul. Wodociągowej z ul. Kaszubską i zmianę geometrii przejść dla pieszych oraz drogi rowerowej na tym rozwidleniu,
•    wprowadzenie miejsc postojowych wzdłuż ul. Kaszubskiej,
•    poszerzenie  drogi rowerowej do 3 metrów,
•    likwidację przystanków autobusowych na odcinku od ul. Św. Józefa od ul. Szosa Chełmińska oraz do ul. Żwirki i Wigury,
•    zamianę ciągu pieszo-rowerowego na chodnik oraz drogę rowerową po stronie wschodniej na odcinku od ul. Św. Józefa do ul. Długiej i do ul. Szosa Chełmińska.

Na spotkaniu projektanci omówią wprowadzone zmiany do koncepcji i rozwiązania, które zaproponowali mieszkańcy. Poniżej można zapoznać się z przygotowaną koncepcją przebudowy ul. Św. Józefa na odcinku od ul Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Kaszubskiej i przebudowy ul. Kaszubskiej.


Przyjdź na spotkanie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 1.


Do pobrania:

  • koncepcja uwzględniająca uwagi mieszkańców zgłoszone podczas I etapu konsultacji część I i część II
  • raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych TUTAJ