Szkoła ponadgimnazjalna dla lewobrzeża

Prezydent Torunia zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych na temat utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej w lewobrzeżnej części miasta. Konsultacje potrwają od 13 do 29 czerwca 2012 r.

Plan działań konsultacyjnych:

  • 18.06.2012 r. (poniedziałek), godzina 18.00 - w Auli Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu odbędzie się spotkanie dla mieszkańców, na którym zostaną przedstawione możliwe lokalizacje nowej szkoły. Głównym celem organizowanego spotkania konsultacyjnego jest zebranie opinii mieszkańców lewobrzeża odnośnie analizowanych wariantów utworzenia szkoły (na spotkaniu będzie dostępny kącik dla dzieci, w którym rodzice i opiekunowie uczestniczący w spotkaniu mogą powierzyć dziecko opiekunce).
  • 19.06 2012 (wtorek), godzina 16.00-18.00 - dyżur konsultacyjny w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia przy ul. Poznańskiej 52
  • 20.06 2012 (środa), godzina 16.00-18.00 - dyżur konsultacyjny w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Co konsultujemy?

W ramach konsultacji rozważane są trzy warianty postępowania:

  • Wariant I - utworzenie liceum ogólnokształcącego w tymczasowej lokalizacji przy Zespole Szkół nr 14 w Toruniu ul. Hallera 79
  • Wariant II - utworzenie liceum ogólnokształcącego w docelowej lokalizacji wybranej spośród wskazanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną
  • Wariant III - tymczasowe odstapienie od utworzenia liceum ogólnokształcącego w lewobrzeżnej części Torunia i powtórna analiza problemu po usunięciu uciążliwości komunikacyjnych

Szczegółowe opisy dla poszczególnych wariantów znajdziesz w sekcji Materiały do pobrania.

Wypełnij ankietę
Chętni do udziału w konsultacjach mogą także przesyłać swoje uwagi drogą internetową. Wystarczy pobrać i wypełnić ANKIETĘ (dostępną w sekcji Materiały do pobrania), którą następnie trzeba przesłać mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl lub dostarczyć pocztą zwykłą, albo osobiście - do urzędu miasta na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń - do 29.06.2012 r.

Od strony organizacyjnej konsultacje są prowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

Materiały do pobrania: