Teren wokół mostu gen. Elżbiety Zawackiej

Jak może wyglądać okolica nowego mostu drogowego? Czy ten teren może stać się miejscem przyjaznym dla mieszkańcow? Czy lasek na wysokości Rubinkowa - od nowego mostu aż do ul. Przy Skarpie - może być bezpiecznym miejscem wypoczynku dla mieszkańców największych toruńskich osiedli?

Urząd Miasta Torunia zlecił profesjonalnej pracowni projektowej opracowanie założeń urbanistycznych dla zagospodarowania terenu przy moście drogowym gen. Elżbiety Zawackiej. Koncepcja obejmuje obszar wokół północnego przyczółka mostu i dalej na wschód, w kierunku ul. Przy Skarpie. Poniższy rysunek przedstawia obszar, którego dotyczy propozycja zagospodarowania.

 

Główną ideą „Założenia urbanistyczno-architektonicznego przy moście gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu” jest selektywne zurbanizowanie i animacja terenu w rejonie nowego mostu drogowego i prawego brzegu Wisły we wschodniej części miasta – czytamy we wstępie opracowania przygotowanego przez pracownię Dom i Miasto sp. z o.o., kierowaną przez uznanego architekta Czesława Bieleckiego - Obszar objęty projektem, w tym planowany Park na Skarpie i Zalewowy Półwysep z Mariną oraz przystankiem żeglugi rzecznej, pozostaną terenem zieleni urządzonej. Ekspozycja starodrzewu i zabytkowych fortyfikacji oczyszczonych z samosiejek uczyni dziś trudno dostępny teren miejscem aktywnej rekreacji. Nowe założenie krajobrazowe (porównywalne skalą i programem do największych polskich i europejskich parków miejskich) będzie czytelne dla użytkowników dopiero po skontrastowaniu grup zieleni wysokiej z płaszczyznami nadrzecznych łąk i polan w leśnej masce Fortu. (...) Założenie urbanistyczne wokół mostu gen. E. Zawackiej może stać się nową ikoną miasta, integralną a jednocześnie nawiązującą materiałami i układem ulic i placów do tradycyjnych wzorów kształtowania pejzażu miasta.

 

Nadszedł czas na konsultacje społeczne, w których autorzy koncepcji zaprezentują mieszkańcom efekty swojej pracy, wysłuchają zgłoszonych uwag i propozycji zmian oraz odniosą się do nich.

Weź udział w konsultacjach społecznych i wypowiedz się, jak w przyszłości powinno wyglądać to miejsce.


Przyjdź na spotkanie

  • 9 czerwca 2015 r. odbędzie się spotkanie połączone ze spacerem badawczym z udziałem architekta Czesława Bieleckiego. Początek o godz. 16.30 w punkcie widokowym przy Placu Daszyńskiego.
    W przypadku niepogody: zbiórka o 16.30 w punkcie widokowym, przewóz uczestników do Zespołu Szkół nr 28, ul. Przy Skarpie 13.

Napisz do nas


Obejrzyj plansze

  • Od czwartku, 28 maja, w Centrum Handlowym Atrium Copernicus przy ul. Żółkiewskiego 15 eksponowane są plansze z koncepcją zagospodarowania tego terenu. Warto zapoznać się z wizualizacjami i opisami zawartymi na tych planszach!

Materiały do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl


 

Wyniki konsultacji:

Raport z konsultacji społecznych

Załącznik nr 1. Założenie urbanistyczne przy moście gen. Elżbiety Zawackiej – przed konsultacjami

Załącznik nr 2. Założenie urbanistyczne przy moście gen. Elżbiety Zawackiej – po konsultacjach

Załącznik nr 3. Informacje w mediach o konsultacjach

 


Czytaj też: