Toruń bez azbestu!

Azbest jest substancją rakotwórczą dla człowieka oraz jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska. Produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającym azbest są w Polsce zabronione od 1997 r. Ostatecznym terminem oczyszczenia miasta z azbestu jest rok 2032.

Niewidoczne gołym okiem włókienka azbestu wdychane z powietrzem do płuc, ujawniają swoje szkodliwe działanie po wielu latach w postaci chorób układu oddechowego oraz nowotworów złośliwych.

Włókna azbestu uwalniają się z wyrobów do powietrza w wyniku:

- korozji płyt azbestowo – cementowych, która wzrasta wraz z upływem lat ich użytkowania,

- uszkodzeń mechanicznych, złamań, pęknięć, zrzucania z dachów podczas rozbiórek.

Chcemy pomóc mieszkańcom pozbyć się azbestu, dlatego tworzymy „Program usuwania azbestu dla Miasta Torunia”

Celem programu jest wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców poprzez sukcesywne oczyszczanie terenu miasta z azbestu w sposób niezagrażający zdrowiu mieszkańców.

Program opisuje między innymi, jak bezpiecznie postępować z azbestem oraz jakie są możliwości dofinansowania prac związanych z jego usuwaniem.

„Program usuwania azbestu z terenu miasta Torunia” jest także niezbędny dla Gminy Miasta Toruń w przypadku ubiegania się o fundusze na wyżej podany cel ze źródeł zewnętrznych.

 

Weź udział w konsultacjach społecznych programu usuwania azbestu:

1) zapoznanj się z dokumentami:

 - projekt "Programu usuwania azbestu dla Miasta Torunia"

- streszczenie głównych założeń Programu.

2) weź udział w dyżurze konsultacyjnym 28 lipca w godz. 16.00 - 18.00 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, gdzie urzędnik przyjmie Twoje uwagi i odpowie na pytania;

3) napisz do nas na konsultacje@um.torun.pl

W celu ułatwienia odniesienia się do całości lub części dokumentu zamieszczamy także formularz do zgłaszania uwag (do pobrania), z którego można skorzystać.

Na Twoje uwagi czekamy do 4 sierpnia 2014 r.


>>> RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

>>> Załączniki do raportu