Toruński Rower Miejski

Prezydent Miasta Torunia zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyboru lokalizacji dziesięciu stacji bazowych dla bezobsługowych wypożyczani rowerów dla miasta Torunia.

Konsultacje odbywają się od 3 do 24 kwietnia 2013 r.

Konsultacje są kontynuacją działania przeprowadzonego w styczniu 2012 r., podczas którego mieszkańcy wskazali zestaw miejsc, w których ich zdaniem powinny stanąć takie wypożyczalnie. Zaproponowane wówczas przez torunian miejsca zostały zweryfikowane pod kątem możliwości technicznych oraz własności terenów, a także omówione z ekspertami organizacji pozarządowej „Rowerowy Toruń”, specjalizującej się w problematyce ruchu rowerowego w miastach.

W efekcie powstała mapka 26 miejsc (plus 6 rezerwowych), w których docelowo będą postawione bezobsługowe wypożyczalnie rowerów miejskich. Przedsięwzięcie będzie realizowane w kilku etapach - w pierwszym powstanie dziesięć wypożyczalni. Dlatego też miasto ponownie prosi mieszkańców o wyrażenie swojej opinii i wskazanie najbardziej oczekiwanych lokalizacji, to znaczy tych, które powinny być wyposażone w rowery w pierwszej kolejności - na sezon 2013 r.

Plan działań konsultacyjnych:

  • od 3 do 19 kwietnia 2013 r. - plebiscyt internetowy (sonda), w którym mieszkańcy mogą wybrać 10 spośród 26 lokalizacji oraz wskazać jedną z trzech gotowych propozycji przygotowanych przez miasto

  • 11 kwietnia, godz. 14:00-17:00 - dyżur konsultacyjny podczas którego można zapoznać się z kompletem materiałów oraz zgłosić swoje propozycje i uwagi do lokalizacji wypożyczalni rowerów. Dyżur odbędzie się w Ośrodku Informacji Turystycznej, Rynek Staromiejski 25, w godzinach 14.00-17.00.


Komplet materiałów: prezentacja z opisem i mapkami lokalizacji oraz mapa lokalizacji w systemie Google Maps są dostępne przez cały czas konsultacji na naszej stronie internetowej (w sekcji Materiały do pobrania) oraz w Wydziale Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, ul. Podmurna 74, 87-100 Toruń.

Chętni do wzięcia udziału w konsultacjach mogą także przekazywać swoje uwagi:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: konsultacje@um.torun.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, ul. Podmurna 74, 87-100 Toruń
  • osobiście do Wydziale Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, ul. Podmurna 74, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Materiały do pobrania: