Tramwajowy Toruń

UWAGA!

18 kwietnia 2016 r. zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących rozwoju sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu. Na Rubinkowie będą kolejne działania.

Dla linii w kierunku północnym - Zadanie nr 1 (do tzw. osiedla JAR) zamknięto zbieranie uwag i przystąpiono do opracowywania raportu.

Dla linii we wschodniej części miasta - Zadanie nr 2 (na Rubinkowie), ze względu na pojawienie się nowych propozycji przebiegu trasy tramwajowej, w tym także koncepcji społecznej, zdecydowano o zorganizowaniu II etapu konsultacji. Szczegółowe informacje na temat zakresu i terminarza dalszych działań zostaną podane na miejskich stronach internetowych oraz w prasie.

  


Rozpoczynamy konsultacje społeczne na temat dwóch inwestycji planowanych w ramach rozbudowy sieci tramwajowej w Toruniu:

 1. Budowy linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzącej do osiedla JAR
 2. Budowy linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, we wschodniej części miasta (połączenie linii tramwajowej nr 2 z linią nr 1)

Zadanie 1.

Obejmuje budowę nowej linii tramwajowej dwutorowej, prowadzącej na Osiedle Mieszkaniowe JAR, położone w północnej części Torunia, wraz z niezbędną infrastrukturą, oraz przebudowę układu drogowego ulic, wzdłuż których przebiegać będzie nowa linia tramwajowa.Inwestycja ma celu połączenie powstającego osiedla mieszkaniowego JAR, zlokalizowanego w północnej części Torunia, oraz wszystkich osiedli mieszkaniowych znajdujących się wzdłuż planowanej linii tramwajowej, z centrum miasta za pomocą komunikacji tramwajowej. Projektant opracował cztery warianty budowy nowej linii tramwajowej:

 • Wariant 1

Początek zakresu inwestycji dla wariantu 1 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska z ul. Dekerta torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Od skrzyżowania z ul. Dekerta do skrzyżowania z ul. Długą torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku wschodnim i biegnie ulicą Długą jako wydzielone po północnej stronie jezdni. Dalej projektowana linia skręca w kierunku północnym w ul. Legionów i biegnie jako wydzielona po zachodniej stronie jezdni. Dalej torowisko skręca w kierunku wschodnim w ul. Polną i biegnie jako wydzielone po południowej stronie jezdni. Następnie linia skręca w ul. Ugory i biegnie po jej wschodniej stronie by skręcić w ul. Watzenrodego.W ciągu ulicy Watzenrodego torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej ulicy. Wariant 1 kończy się pętlą tramwajową na osiedlu JAR, na ul. Heweliusza.

 • Wariant 2

Początek zakresu inwestycji dla wariantu 2 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska z ul. Dekerta torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Od skrzyżowania z ul. Dekerta do skrzyżowania z ul. Polną torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku wschodnim w ul. Polną i biegnie jako wydzielone po południowej stronie jezdni. Następnie linia skręca w ul. Ugory i biegnie po jej wschodniej stronie by skręcić w ul. Watzenrodego. W ciągu ulicy Watzenrodego torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej ulicy. Wariant 2 kończy się pętlą tramwajową na osiedlu JAR, na ul. Heweliusza.

 • Wariant 3

Początek zakresu inwestycji dla wariantu 3 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska z ul. Grudziądzką torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Dalej następuje rozsunięcie pojedynczych torów na zewnątrz jezdni. W ten sposób linia biegnie do skrzyżowania z ul. Dekerta. Następnie do skrzyżowania z ul. Długą torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku wschodnim i biegnie ulicą Długą jako wspólne z jednią, wydzielone oznakowaniem poziomym. Projektowana linia skręca w kierunku północnym w ul. Legionów i biegnie jako wspólne z jezdnią, wydzielone oznakowaniem poziomym. Przed torami kolejowymi, na terenach usługowo-magazynowych znajdujących się na północ od zajezdni autobusowej, zaplanowano dodatkowo budowę torów odstawczych i zaplecza technicznego na potrzeby taboru tramwajowego i autobusowego. Dalej torowisko skręca w kierunku wschodnim w ul. Polną i biegnie nią jako wydzielone po południowej stronie jezdni. Następnie linia skręca w ul. Ugory i biegnie po jej zachodniej stronie by skręcić w ul. Watzenrodego.W ciągu ulicy Watzenrodego torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej ulicy. Wariant 3 kończy się pętlą tramwajową na osiedlu JAR, na ul. Heweliusza.

 • Wariant 4

Początek zakresu inwestycji dla wariantu 4 zlokalizowany jest na Placu NOT. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym ulicą Szosa Chełmińska. Do skrzyżowania ul. Szosa Chełmińska z ul. Dekerta torowisko biegnie jako wspólne z jezdnią. Od skrzyżowania z ul. Dekerta do skrzyżowania z ul. Długą torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej jezdni wzdłuż Szosy Chełmińskiej. Następnie torowisko skręca w kierunku wschodnim i biegnie ulicą Długą jako wspólne z jezdnią, z możliwością ruchu autobusowego po pasie torowiska w obrębie przystanków wiedeńskich. Projektowana linia skręca w kierunku północnym w ul. Legionów i biegnie jako wspólne z jezdnią, wydzielone oznakowaniem poziomym. Po 200 metrach od Ronda Czadcy torowisko biegnące w ciągu ul. Legionów przechodzi na wschodnią stronę ulicy i biegnie dalej jako wydzielone. Przed torami kolejowymi, na terenach usługowo-magazynowych znajdujących się na północ od zajezdni autobusowej, zaplanowano dodatkowo budowę torów odstawczych i zaplecza technicznego na potrzeby taboru tramwajowego i autobusowego. Dalej torowisko skręca w kierunku wschodnim w ul. Polną i biegnie nią jako wydzielone po południowej stronie jezdni. Następnie linia skręca w ul. Ugory i biegnie po jej wschodniej stronie by skręcić w ul. Watzenrodego.W ciągu ulicy Watzenrodego torowisko biegnie jako wydzielone w pasie dzielącym nowoprojektowanej ulicy. Wariant 4 kończy się pętlą tramwajową na osiedlu JAR, na ul. Heweliusza.

 

Przebieg linii tramwajowej w kierunku północnym - wariant 1, 3 i 4:

 

Przebieg linii tramwajowej w kierunku północnym - wariant 2:

 

Mapa wszystkich proponowanych wariantów przebiegu linii tramwajowej w kierunku północnym:


Zadanie 2.
Obejmuje budowę nowej linii tramwajowej, dwutorowej we wschodniej części Torunia wraz z niezbędną infrastrukturą, oraz przebudowę układu drogowego ulic, wzdłuż których przebiegać będzie nowa linia tramwajowa. Budowa nowego odcinka linii ma na celu połączenie dwóch już istniejących odcinków linii (obsługujących tramwaje nr 1 i 2), co zapewni obsługę możliwie największej liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej w tej części miasta. Projektant opracował trzy warianty budowy nowej linii tramwajowej:

 • Wariant 1

Początek zakresu inwestycji dla wariantu 1 zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Szosa Lubicka z ul. Przy Skarpie. Projektowana linia tramwajowa biegnie w kierunku północnym wzdłuż istniejącego pasa zieleni i ciągu pieszego,  pomiędzy targowiskiem a jezdnią ul. Działowskiego.  Następnie po przekroczeniu ul. Dziewulskiego, linia tramwajowa prowadzi przez istniejące tereny zielone i rekreacyjne zlokalizowane wzdłuż ul. Buszczyńskich. Po przekroczeniu ul. Niesiołowskiego, linia tramwajowa nadal prowadzić będzie przez tereny zielone w kierunku Strugi Toruńskiej i dalej ulicą Wierzbową. Ul. Wierzbowa prowadzi wzdłuż ogrodów działkowych do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej – Curie w rejonie istniejącej pętli tramwajowej Elana.

 • Wariant 2

Torowisko na przedmiotowym odcinku bierze swój początek na projektowanym węźle w rejonie skrzyżowania ul. Szosa Lubicka z ul. Przy Skarpie. Następnie projektowane, wydzielone torowisko kieruje się na północ wzdłuż istniejącego targowiska przy ul. Działowskiego. Dalej projektowane torowisko biegnie w kierunku  zachodnim w szerokim pasie dzielącym jezdnie ul. Dziewulskiego. Projektowana linia tramwajowa prowadzi wzdłuż ul. Łyskowskiego jako torowisko wydzielone z jezdni po jej zachodniej stronie. Wzdłuż projektowanej ul. Rydygiera na odcinku ok. 100 m od skrzyżowania z ul. Łyskowskiego biegnie torowisko wydzielone poza jezdnią, następnie ulica zmienia przekrój na jezdnię z torowiskiem wbudowanym w jezdnie. W rejonie ul. Wschodniej projektowaną linię tramwajową dowiązano do projektu koncepcyjnego Trasy Wschodniej.

 • Wariant 3

Projektowana linia tramwajowa wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie i ul. Olimpijskiej, stanowi połączenie pętli „Elana” z pętlą „Olimpijską”.  Torowisko na przedmiotowym odcinku bierze swój początek na pętli ,,Olimpijskiej” w rejonie skrzyżowania ul. Olimpijskiej z ul. Konstytucji 3 Maja. Następnie projektowane, wydzielone torowisko biegnie po zachodniej stronie ul. Olimpijskiej i południowej stronie ul. Skłodowskiej-Curie do istniejącej pętli Elana.


Przebieg linii tramwajowej we wschodniej części miasta - wariant 1

 Przebieg linii tramwajowej we wschodniej części miasta - wariant 2

 Przebieg linii tramwajowej we wschodniej części miasta - wariant 3

 

Mapa wszystkich proponowanych wariantów przebiegu linii tramwajowej w kierunku wschodnim:


Przyjdź na spotkanie

W ramach konsultacji społecznych odbędą się dwa otwarte spotkania konsultacyjne:
13 kwietnia 2016r. (środa) - spotkanie na temat budowy linii tramwajowej do osiedla JAR
Miejsce: Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa Chełmińska 83 a, godz. 17:30
oraz
15 kwietnia 2016r. (piątek) - spotkanie na temat budowy linii tramwajowej we wschodniej części Torunia (Rubinkowo)
Miejsce: IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Rydygiera 12a, godz. 17:30

14 kwietnia 2016r. (czwartek) – torunianie zainteresowani tematem konsultacji będą mieli okazję do przejazdu Tramwajem Konsultacyjnym, który wystartuje o godzinie 17:30 z pętli przy ul. Olimpijskiej. Podczas przejazdu urzędnicy i zaproszeni eksperci będą rozmwiać z mieszkańcami o zaletach komunikacji tramwajowej, pokażą nowoczesne rozwiązania dotyczące projektowania tras tramwajowych, odpowiedzą na pytania. Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy Tramwaju Konsultacyjnego:

GODZINA

PRZYSTANEK

17.30

Olimpijska

17.31

Kosynierów Kościuszkowskich

17.32

Ligi Polskiej

17.33

Wyszyńskiego

17.35

Ślaskiego

17.36

Jamontta

17.38

Przy Skarpie

17.39

Rydygiera

17.40

Plac Daszyńskiego

17.42

Targowa

17.43

Gołębia

17.45

Dworzec Miasto

17.46

Plac św. Katarzyny

17.48

Wały gen. Sikorskiego

17.49

Aleja Solidarności

17.52

Odrodzenia

17.53

Osiedle Młodych

17.54

Kraszewskiego

17.56

Sienkiewicza

17.57

Fałata

17.58

Od Nowa

17.59

Akademiki

18.00

Aula UMK

18.01

Okrężna

18.02

Uniwersytet

Zapraszamy mieszkańców również na dyżury konsultacyjne:

 • 16 kwietnia 2016r. (sobota):
  Centrum Handlowe Atrium Copernicus, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15, godz. 10:00-13:00

  oraz
 • Skwer handlowy RECE (Piotr i Paweł), ul. Legionów 216f, godz. 15:00-18:00

Napisz do nas

Jesli nie możesz wziąć udziału w spotkaniach, wypełnij poniższą ankietę lub prześlij nam swoją opinię na temat planowanych inwestycji na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Na uwagi czekamy do 18 kwietnia 2016 r.


Do pobrania:

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z o.o. w Toruniu.