Tramwajowy Toruń - Centrum

Rozpoczynamy konsultacje społeczne na temat inwestycji planowanej w ramach rozbudowy sieci tramwajowej w Toruniu. W 2013 r. rozmawialiśmy z mieszkańcami o koncepcji przebudowy placu Rapackiego. Zostało wówczas wskazane jako najkorzystniejsze rozwiązanie polegające na zastosowaniu wydzielonego pasa autobusowo-tramwajowego w al. św. Jana Pawła II i Wałach gen. Sikorskiego.

Inwestycja obejmuje modernizację linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo-autobusowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z przebudową układu drogowego. W jej ramach planowana jest budowa i przebudowa torowiska tramwajowego, węzłów tramwajowych, peronów, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, jezdni i przejazdów drogowych oraz skrzyżowań. Projektanci przygotowali trzy warianty koncepcji przedprojektowej:

  • Wariant 1

Przebudowa alei św. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Chopina do ronda Niepodległości, wraz tym rondem, ul. Wały gen. Sikorskiego od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Solidarności bez tego skrzyżowania, oraz ul. Chopina od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. 500-lecia Torunia, wraz z tym skrzyżowaniem. Zaplanowano ponadto budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej i kamiennej, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz peronów, a także przejść i przejazdów przez torowisko. Projektowane torowisko rozpoczyna swój bieg w osi ul. Chopina, następnie zakręca w al. św. Jana Pawła II i biegnie w jezdni, po jej wschodniej stronie - do skrzyżowania z ul. Wały gen. Sikorskiego, w której również usytuowane jest między jezdniami. Jako wydzielone w pasie dzielącym torowisko zaplanowano od skrzyżowania ul. Wały gen. Sikorskiego do ronda Niepodległości, gdzie na ok. 170 m przechodzi w przekrój jednotorowy.

Tutaj możesz zapoznać się z koncepcją przedprojektową w wariancie 1 – WARIANT 1

plac Niepodległości w wariancie 1:

plac Artylerii Polskiej w wariancie 1:

plac Rapackiego w wariancie 1:

  • Wariant 2

Przebudowa alei św. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Chopina do ronda Niepodległości, wraz z tym rondem oraz ulicą Kraszewskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki, ul. Wały gen. Sikorskiego od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Solidarności bez tego skrzyżowania, oraz ul. Chopina od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. 500-lecia Torunia wraz z tym skrzyżowaniem. W ramach tej inwestycji zaplanowano budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej i kamiennej, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz peronów, a także przejść i przejazdów przez torowisko. Torowisko na al. św. Jana Pawła II zaprojektowano w jezdni, po jej wschodniej stronie. Za skrzyżowaniem z ul. Wały gen. Sikorskiego torowisko przechodzi w pas dzielący jezdnię i dalej biegnie jako wydzielone z jezdni. Jako zintegrowane z jednią, między jezdniami, torowisko występuje ponadto w ul. Wały gen. Sikorskiego.

Tutaj możesz zapoznać się z koncepcją przedprojektową w wariancie 2 – WARIANT 2

plac Niepodległości w wariancie 2:

plac Artylerii Polskiej w wariancie 2:

plac Rapackiego w wariancie 2:

  • Wariant 3

Przebudowa ul. Chopina od skrzyżowania al. 500-lecia Torunia do skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II. Dalej przewidziano przebudowę al. św. Jana Pawła II od tego skrzyżowania do ronda Niepodległości wraz z rondem oraz ul. Wały gen. Sikorskiego od pl. Artylerii Polskiej do skrzyżowania z al. Solidarności bez tego skrzyżowania. Ponadto zaprojektowano przebudowę krótkiego odcinka torowiska w ul. Kraszewskiego oraz w ul. Czerwona Droga. W ramach tej inwestycji zaplanowano budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej i kamiennej, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz peronów, a także przejść i przejazdów przez torowisko. W ul. Chopina, al. św. Jana Pawła II oraz dalej w ul. Kraszewskiego i ul. Czerwona Droga torowisko zaplanowano jako wydzielone z jezdni.  W ul. Wały gen. Sikorskiego torowisko zaprojektowano jako zintegrowane z jezdnią w środku jej przekroju (jako pas autobusowo-tramwajowy).

Tutaj możesz zapoznać się z koncepcją przedprojektową w wariancie 3 – WARIANT 3

plac Niepodległości w wariancie 3:

plac Artylerii Polskiej w wariancie3:

plac Rapackiego w wariancie 3:Przyjdź na spotkanie

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się :

  • otwarte spotkanie konsultacyjne - 19 września 2016r. (poniedziałek), Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, godz. 17 00
  • dyżur konsultacyjny - 17 września 2016r. (sobota), Plac Rapackiego, w pobliżu skrzyżowania al. św. Jana Pawła II z ul. Chopina, godz. 11:00 do 14:00

Napisz do nas

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniach, wypełnij poniższą ankietę lub prześlij nam swoją opinię na temat planowanej inwestycji na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 30 września.

 Do pobrania:

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, mail: konsultacje@um.torun.pl, tel. 56 611 86 73.