Tramwajowy Toruń - Centrum. Dogrywka.

Czy wiesz, jak będą wyglądać ul. Wały gen. Sikorskiego i aleja św. Jana Pawła II po modernizacji linii tramwajowej i przebudowie tych dróg? Zapoznaj się z koncepcją modernizacji układu drogowego w tej części miasta. Możesz także zgłosić dodatkowe uwagi.

W najbliższych dniach Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu ogłosi przetarg na wykonanie projektów przebudowy torowisk tramwajowych i jezdni w ul. Wały gen. Sikorskiego (od pl. Teatralnego w kierunku mostu drogowego im. Piłsudskiego) oraz alei św. Jana Pawła II (na odcinku od mostu im. Piłsudskiego do placu Niepodległości),  a także ul. Chopina od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. 500-lecia Torunia.

Inwestycja obejmie przebudowę istniejących torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. Św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga a także budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z przebudową układu drogowego w tej części Torunia. Powstanie nowe torowisko, węzły tramwajowo-autobusowe, drogi dla rowerów, chodniki, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, skrzyżowania.

Wstępne propozycje opracowane przez inżynierów były szeroko konsultowane społecznie - najpierw w 2013 r. w ramach dyskusji na temat przebudowy placu Rapackiego, a następnie w 2016 r. w ramach konsultacji "Tramwajowy Toruń", które dotyczyły trzech wielkich projektów tramwajowych: nowej linii do osiedla Jar, nowej linii we wschodniej części miasta (Rubinkowo) oraz modernizacji torowisk i jezdni na Wałach gen. Sikorskiego oraz w alej św. Jana Pawła II. Analizowano wówczas trzy warianty przebudowy, spośród których wariant trzeci zebrał najwięcej pozytywnych ocen ze strony uczestników konsultacji społecznych i został przeznaczony do realizacji.

Masz jeszcze propozycje? Wypowiedz się!
Mieszkańcy zainteresowani życiem inwestycyjnym Torunia, m.in. podczas tegorocznego cyklu spotkań z prezydentem, wnioskowali o przypomnienie rozwiązań komunikacyjnych, które mają być wprowadzone w tej części miasta. Dlatego też przypominamy, jak zmieni się wygląd wymienionych wyżej ulic.


Do pobrania:

Każdy, kto chciałby wnieść jeszcze swoje uwagi do przewidzianej do realizacji koncepcji, może napisać na adres: opinie@mzk-torun.pl. Termin nadsyłania uwag: do 26 kwietnia 2017 r. włącznie.


Tutaj możesz też przeczytać raport z konsultacji społecznych "Tramwajowy Toruń - Centrum" (z października 2016 r.).