Tramwajowy Toruń - Rubinkowo Reaktywacja

Powracamy do konsultacji społecznych dotyczących rozwoju komunikacji tramwajowej we wschodniej części miasta.

Jest to wznowienie części procesu, który prowadziliśmy w 2016 r. - rozmawialiśmy wówczas o budowie tramwaju do osiedla Jar oraz na osiedle Rubinkowo. Pierwszy z tematów (osiedle Jar) zakończyliśmy i inwestycja jest w trakcie przygotowania do realizacji. Drugi (Rubinkowo) został zawieszony - nie zapadły decyzje dotyczące wyboru trasy i ze względu na brak środków finansowych zadanie zostało przesunięte do rezerwy. Pojawiły się jednak wówczas nowe propozycje przebiegu trasy tramwajowej zgłoszone przez torunian. Przeanalizowane przez ekspertów nowe warianty chcemy teraz zaprezentować mieszkańcom.

Jak będą przebiegać wrześniowe konsultacje?

Spotkamy się z mieszkańcami, by omówić wszystkie zgłoszone warianty przebiegu trasy tramwajowej przez Rubinkowo. Na mapie widocznej poniżej wskazano 7 wariantów wytyczenia linii tramwajowej na tym osiedlu. Pierwsze trzy warianty to propozycje przygotowane wcześniej przez wykonawcę, już omawiane. Wariant nr 4 uwzględnia uwagi mieszkańców, jakie pojawiły się w trakcie I etapu konsultacji - linia tramwajowa w tym wariancie jest usytuowana po zachodniej stronie targowiska Manhattan. Warianty 5, 6 i 7 zostały zaproponowane przez uczestników I etapu konsultacji społecznych.

Wszystkie propozycje zostały poddane tzw. analizie wielokryterialnej, w której ocenia się przedsięwzięcie pod kątem komunikacyjnym, technicznym, ochrony środowiska, społecznym i ekonomicznym. Podczas spotkania będziemy omawiać wyniki tej analizy, pokazywać ich mocne i słabe strony. Raz jeszcze posłuchamy, co mają na ten temat do powiedzenia mieszkańcy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, na którym wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Toruniu oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Miejskiego Zarządu Dróg odpowiemy na pytania i wątpliwości mieszkańców związane z proponowanymi wariantami przebiegu trasy tramwajowej przez Rubinkowo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przyjdź na spotkanie

5 września 2017 r. godz. 17.00

IX Liceum Ogólnokształcące ul. Rydygiera 12 a

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napisz do nas

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, prześlij nam swoją opinię na adres konsultacje@um.torun.pl do dnia 19 września 2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pobrania:

- mapa poglądowa z wariantami przebiegu trasy tramwajowej we wschodniej części Torunia

- raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli jesteś zainteresowany przebiegiem poprzedniej części konsultacji tramwajowych - kliknij TUTAJ.