Trasa S-10 do konsultacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje w Toruniu i Lubiczu konsultacje lokalnych odcinków trasy S-10. Konsultacje odbędą się 6 czerwca w Toruniu oraz 10 czerwca 2013 r. w Lubiczu.

Wszyscy zainteresowani tym tematem będą mogli wziąć udział w spotkaniu, podczas którego będzie prezentowany ogólnie przebieg trasy S-10 na odcinku: Wyrzysk - Bydgoszcz - Toruń – Blinno, oraz szczegółowo odcinek 4 i odcinek 5 w obszarze gminy Lubicz.

6 czerwca 2013 r. konsultowane będą trzy warianty trasy dla odcinka 4:

  • Wariant I - zakłada rozbudowę istniejącego odcinka trasy S-10 o drugą dwupasową jezdnię w zarezerwowanym korytarzu, budowę nowego węzła Toruń Podgórz (Kluczyki) oraz rozbudowę istniejącego węzła autostradowego Toruń Południe (Czerniewice);

  • Wariant IV - zakłada korektę przebiegu trasy i podniesienie parametrów drogi poprzez zwiększenie prędkości projektowej do 120 km/h oraz budowę węzła Toruń Podgórz (Kluczyki);

  • Wariant V - zakłada przebieg projektowanej trasy odsunięty w kierunku południowym od istniejącego korytarza drogi S-10 i nie uwzględnia potrzeby budowy dodatkowego węzła pośredniego. Częścią wspólną wszystkich wariantów jest rozbudowa węzła Toruń Południe (Czerniewice), który docelowo stanowić będzie węzeł zespolony, budowany w ciągu autostrady A1. Jego zadaniem będzie powiązanie drogi S-10 z autostradą A-1, drogą krajową nr 1 oraz planowaną Trasą Wschodnią w naszym mieście. Każdy z wariantów uwzględnia ponadto potrzeby społeczności lokalnej poprzez powiązanie istniejącej sieci dróg przy pomocy dróg serwisowych oraz przejazdów gospodarczych nad projektowaną trasą S-10.

Dnia 10 czerwca 2013 r. konsultowane będą trzy warianty trasy dla odcinka 5 w obszarze gminy Lubicz:

  • Wariant II - zakłada wykorzystanie istniejącego korytarza drogi krajowej 10 i podniesienie jej parametrów poprzez zwiększenie prędkości projektowej do 120 km/h. Wariant zakłada włączenie projektowanej drogi w istniejący węzeł Lubicz oraz budowę węzła Lubicz Wschodni w celu powiązania miejscowości Lubicz z drogą ekspresową;

  • Wariant III – zakłada odsunięcie przebiegu projektowanej trasy w kierunku południowym od istniejącego korytarza drogi krajowej 10. Droga ekspresowa będzie prowadzona przez tereny leśne oraz mniej zabudowane. W wariancie tym droga S-10 włącza się do autostrady A-1 za pośrednictwem projektowanego węzła w miejscowości Grabowiec;

  • Wariant V – zakłada odsunięcie przebiegu projektowanej trasy w kierunku północnym od istniejącego korytarza drogi krajowej 10 w celu ominięcia terenów o intensywnej zabudowie. Wariant ten również zakłada włączenie projektowanej drogi w istniejący węzeł Lubicz oraz budowę węzła Lubicz Wschodni w celu powiązania miejscowości Lubicz z drogą ekspresową.

Każdy z wariantów uwzględnia ponadto potrzeby społeczności lokalnej poprzez powiązanie istniejącej sieci dróg przy pomocy dróg serwisowych oraz przejazdów gospodarczych i kładek dla pieszych nad projektowaną trasą S-10.

Plan spotkań konsultacyjnych:

  • 6 czerwca 2013 r. w Toruniu - w sali kominkowej Domu Harcerza, przy Rynku Staromiejskim 7, początek spotkania o godz. 16.00

  • 10 czerwca 2013 r. w Lubiczu Dolnym - w sali gimnastycznej przy ul. Toruńskiej 36, początek spotkania o godz.13.30

   

Materiały do pobrania:
(mapki odcinków poddawanych konsultacji)