Uchwała w sprawie konsultacji

Zostań naszym doradcą - powiedz nam, jak powinny być prowadzone konsultacje społeczne w Toruniu.

Z myślą o Twojej aktywności obywatelskiej przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji społecznych w naszym mieście. Zapraszamy wszystkich torunian do zgłaszania opinii w tej sprawie.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców miasta.

Celem konsultacji jest:

  • możliwie najpełniejsze informowanie społeczności lokalnej o planowanym projekcie bądź inwestycji
  • zebranie opinii mieszkańców w celu dokonania wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego możliwe do realizacji postulaty torunian, w szczególności w kwestiach społecznych, infrastrukturalnych, planowania przestrzeni miejskiej i środowiska.

Regulamin konsultacji społecznych  przyczyni się do aktywniejszego udziału mieszkańców w decydowaniu o sprawach ważnych dla Torunia, a co za tym idzie, do dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.

Twoje zdanie się liczy!

Treść projektu uchwały oraz formularz zgłaszania uwag są zamieszczone  poniżej w wersji elektronicznej. Tekst dostępny jest także w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, gdzie można  zapoznać się z proponowaną uchwałą,  również w piśmie Braille'a. 

Do 23 września 2011 r. czekamy na uwagi mieszkańców. Jak można wyrazić opinię?

  • przyjdź na dyżur konsultacyjny 7 września 2011 r., godz. 16.00-18.00, Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia, Wały gen. Sikorskiego 8
  • weź udział w spotkaniu z mieszkańcami 14 września, godz. 18.00, Centrum Sztuki Współczesnej, Wały gen. Sikorskiego 13, Pokój z kuchnią
  • wypełnij formularz zgłaszania uwag w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia (Wały gen. Sikorskiego 8, ul. Poznańska 52, ul. Dziewulskiego 38, ul. Grudziądzka 126 b)
  • wyślij mail na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Co wniesie Twój głos?

Po zebraniu opinii i analizie zgłoszonych uwag  konsultowany regulamin  będzie przekazany Radzie Miasta Torunia. Na sesji w dniu 27 października 2011 r.  odbędzie się I czytanie projektu uchwały.

Materiały do pobrania: