Urządzamy park przy Chmielnej, dogrywka

W 2017 r. spotykaliśmy się z mieszkańcami Wrzosów by rozmawiać o realizacji jednego z projektów wybranych w ramach Budżetu Partycypacyjnego Torunia na rok 2018. Projekt przewidywał m.in. wykonanie wybiegu dla psów na terenie skweru przy ul. Chmielnej. Ze względu na kontrowersje, jakie budził ten temat oraz sprzeciwy mieszkańców sąsiadujących z terenem inwestycji, projekt został ograniczony - zrezygnowano z urządzania wybiegu dla psów.

Realizowane są natomiast inne elementy zagospodarowania tego terenu, wypracowane i uzgodnione podczas wspólnej pracy warsztatowej projektantów, mieszkańców i urzędników toruńskiego magistratu.

Dziś wiemy, że w tym roku przy Chmielnej powstanie m.in. plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko do badmintona, zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci, kamera monitoringu, będą urządzone ścieżki (chodniki) oraz nasadzenia nowej roślinności.

W koncepcjach zagospodarowania tego terenu przewidziano również możliwość budowy boiska do piłki nożnej (oczywiście w niepełnych wymiarach). Jest to jednak inwestycja bardzo kosztowana i w ramach już wybranych projektów niemożliwa do zrealizowania, być może jej czas nadejdzie w kolejnych latach.

Po co organizujemy dogrywkę?

Ponieważ po poprzednich konsultacjach zapadła decyzja o odstąpieniu od budowy na tym obszarze wybiegu dla psów, spotykamy się by porozmawiać o sposobie zagospodarowania właśnie tego kawałka gruntu.


Przyjdź na spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Wrzosów do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie zagospodarowania fragmentu parku przy ul. Chmielnej. Porozmawiamy o pomysłach na urządzenie pozostałego fragmentu tego terenu oraz możliwościach realizacji tych pomysłów.

  • Spotkanie zaplanowano na 14 czerwca 2018 r. (czwartek), o godz.  17.00, w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Rzepakowa 7/9.

  • Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl.

  • Na opinie czekamy do 28 czerwca 2018 r. 

Do pobrania:


Kontakt:
Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, we Współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów. Kontakt: tel.: 56 611 86 81, e-mail: konsultacje@um.torun.pl.