Urządzamy teren przy Zbożowej

Teren położony pomiędzy ulicami: Owsiana, Zbożowa, Czeremchowa, Ugory to niewielki obszar znajdujący się w pobliżu miejsca rekreacji dla mieszkańców osiedla Wrzosy.

 

Obszar mieści się na dwóch działkach: 201/2 oraz 202/2. Zgodnie mpzp jego podstawowe przeznaczenie to usługi publiczne z zakresu oświaty i wychowania oraz sportu i rekreacji. Dopuszcza się tu również zagospodarowanie pod zieleń urządzoną, działalność usługową, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia sportowe, obiekty malej architektury, drogi wewnętrzne.

Z uwagi na fakt, iż na osiedlu tzw. JAR powstało już przedszkole i budowana jest szkoła, nie ma potrzeby dalszego rezerwowania tego terenu na cele oświatowe. W związku z tym proponuje się zagospodarowanie go dla celów wypoczynkowo- rekreacyjnych.


 

 Co w ramach konsultacji?

W pierwszym etapie konsultacji razem z mieszkańcami chcemy zastanowić się w jaki sposób urządzić tereny  pomiędzy ulicami: Owsiana, Zbożowa, Czeremchowa, Ugory.

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których projektować będziemy wspólną przestrzeń. Do tego celu wykorzystamy specjalnie przygotowane mapy terenu, na które nanosić będziemy propozycje zagospodarowania.

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w warsztatach przyjdź na spotkanie

14 listopada 2019 r.

godz. 17.00

SP nr 9, ul. Rzepakowa 7/9, 1 piętro

 

Jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu, a chcesz mieć swój udział w urządzaniu terenu przy ul. Zbożowej:

napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl.
Na uwagi oraz opinie czekamy do 25 listopada 2019 r.


Do pobrania:

Raport z przeprowadzonych konsultacji