Urządzamy zieleniec przy ul. Chopina

Zieleniec przy ul. Chopina znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia, wpisanego do rejestru zabytków. Obszar objęty opracowaniem stanowi fragment systemu zieleni w otoczeniu Zespołu Staromiejskiego, zlokalizowany po jego zachodniej stronie. Skwer ma postać „zielonego klina” i jest wyznaczony ulicami: Chopina, Bydgoską i Al. 500-lecia. Od zachodu graniczy z terenem Ogrodu Zoobotanicznego, od północy z budynkiem Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz z zabudową willową przy ul. Fredry (wraz z ogrodem, wyposażonym w cenny starodrzew) oraz fragmentem tzw. „plant toruńskich”, od wschodu z terenem zieleni - „Doliną Marzeń” oraz Placem Rapackiego (z zachowanymi formami ziemnych umocnień dawnej twierdzy) a od południa z historyczną i współczesną zabudową przy ul. Bydgoskiej. Zieleniec nosi ślady m.in. XIX-wiecznych fortyfikacji, w postaci dawnej lokalizacji lunety VI. Z uwagi m.in. na obecność pomnika Stanisława Moniuszki i bliskość ul. Chopina oraz ogromną wartość kulturowo-przyrodniczą, skwer zasługuje na miano "Ogrodu Muzyków"

Numery działek geodezyjnych objetych projektowaniem: nr 261, 314, 315, 320, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 330, 342, 344 - w obrębie 13, o powierzchni 3,3553 ha


W 2014 r. w ramach konsultacji społecznych "Zielony Toruń" zbieraliśmy potrzeby mieszkańców odnośnie przyszłego zagospodarowania zieleńca przy ul. Chopina (więcej o konsultacjach "Zielony Toruń przeczytasz tutaj). Zgłoszone wówczas pomysły pomogły urzędnikom przygotować projekt zagospodarowania tego terenu, który chcemy teraz pokazać mieszkańcom.

Wstępny projekt uwzględnia m.in. następujące działania:

1) budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych (w tym m.in. drogi rowerowej);

2) mini-scenę/plac pod mini-scenę lub inną formę do plenerowych wydarzeń artystycznych;

3) uzupełnienie i modernizację oświetlenia, monitoring;

4) zagospodarowanie rekreacyjno-edukacyjne terenu uwzględniające, m.in. uporządkowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami, plac zabaw, urządzenia rekreacyjne, małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, kosze/dystrybutory na psie odchody, stojaki rowerowe, ławy, tablice informacyjne, itd.);

5) renowację pomnika St. Moniuszki;

6) wykonanie robót z materiałów o dobrym standardzie, zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich;

7) inne rozwiązania zaproponowane przez projektanta.

>>>Rysunek projektowy do pobrania


Przyjdź na spotkanie konsultacyjne z projektantem i zgłoś swoje uwagi do zagospodarowania zieleńca przy ul. Chopina

Spotkanie odbędzie sie 20 października 2015 r. o godz. 17.00 w Hotelu Copernicus (parter).


Napisz do nas

Jeśli nie możesz być na spotkaniu, prześlij nam swoje uwagi do 3 listopada 2015 r. na adres: konsultacje@um.torun.pl


>>>Raport końcowy z konsultacji społecznych (do pobrania)

>>>Załącznik nr 1 (informacje w mediach o konsultacjach)

>>>Załącznik nr 2 (projekt zagospodarowania przed konsultacjami)

>>>Załącznik nr 3 (projekt zagospodarowania po konsultacjach)


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.