Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. formuły wyborów do rad okręgów

Wniosek w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uwag i postulatów mieszkańców w zakresie fomuły wyborów do rad okręgów.

Do pobrania: